Novice

Ali je moj dolžnik v stečaju

Ali je moj dolžnik v stečaju

23. januar 2017 - Stalni članki

Stečajni postopek je oblika prenehanja prezadolženega dolžnika, to je podjetja. V postopku, ki ga vodi stečajni upravitelj, nadzira pa sodišče, se unovči celotno premoženje dolžnika in iz njega oblikuje stečajna masa. Iz nje se ...

Preberi več >>

Prijava terjatev v stečaju

Prijava terjatev v stečaju

23. januar 2017 - Stalni članki

Če dolžnik, do katerega imate odprte terjatve, konča v stečajnem postopku, morate terjatve prijaviti sodišču, pred katerim se vodi postopek. Če terjatev ne prijavite, propadejo in niso nikoli poplačane. Prijave terjatev v stečajno ...

Preberi več >>

Zastaranje terjatev

Zastaranje terjatev

23. januar 2017 - Stalni članki

Zastaranje terjatev pomeni, da upnik po določenem času ne more več zahtevati, naj dolžnik izpolni svojo obveznost do njega, to je plača račun in s tem poravna dolg. Institut zastaranja je uveden predvsem zaradi pasivnosti upnika. Od ...

Preberi več >>

Analiza terjatev

Analiza terjatev

23. januar 2017 - Stalni članki

Denarni tok je izrednega pomena za preživetje vsakega podjetja. Če ne obvladuje svoje likvidnosti in plačilne sposobnosti, se lahko znajde v finančnih težavah in naposled v stečaju. Ko podjetje prodaja blago na kredit, kupec dejansko ...

Preberi več >>

Kaj je izterjava

Kaj je izterjava

27. december 2016 - Stalni članki

Izterjava: ne gorile in razbijanje vrat, ampak iskanje dogovora Vsakdo, ki danes posluje na trgu, se je že znašel v položaju, ko stranka ni poravnala računa v dogovorjenem roku. Porabil je veliko časa in energije, da jo je opominjal in ...

Preberi več >>

Izterjava v tujini

Izterjava v tujini

27. december 2016 - Stalni članki

Ko se podjetje odloči za pogodbeno sodelovanje s poslovnim partnerjem, je ključnega pomena, da se še pred podpisom pogodbe o njem ustrezno pozanima. Torej preveri, ali je poslovni partner plačilno sposoben in likvidnost ter kakšen je njegov ...

Preberi več >>

Elektronska izterjava

Elektronska izterjava

27. december 2016 - Stalni članki

Zaradi plačilne nediscipline je plačevanje računov z zamudo vedno bolj pogost pojav. Marsikdo mora na denar čakati več mesecev po zapadlosti računa, ali pa ga sploh ne prejme. Zato se mora vse več podjetnikov zateči k izvršbi, da dobijo ...

Preberi več >>

Kaj je terjatev

Kaj je terjatev

27. december 2016 - Stalni članki

Terjatev je na premoženjsko-pravnih in drugih razmerij zasnovana pravica zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali opravo storitve. Ko podjetje opravi svoje delo, bodisi izvrši storitev ali izdela in proda proizvod, za to ...

Preberi več >>

Asignacija terjatev

Asignacija terjatev

27. december 2016 - Stalni članki

Asignacija nastane, ko ena oseba pooblasti drugo osebo, da v njenem imenu izpolni neko obveznost do tretje osebe. Prva oseba pa pooblasti tretjo osebo, da sprejme izpolnitev te obveznosti. Preprosteje to pomeni, da terjatev, ki jo ima naše ...

Preberi več >>

Odpis terjatev

Odpis terjatev

27. december 2016 - Stalni članki

Ko podjetje proda proizvod ali opravi storitev, kupcu izstavi račun. Na njem je določena valuta ali rok, do katerega ga je potrebno poravnati. Kreditiranje kupcev na ta način je povsem običajna poslovna praksa, vendar lahko podjetje utrpi ...

Preberi več >>