Kdo poganja rekordne rezultate slovenskih podjetij

Slovenska podjetja so v lanskem letu potolkla rezultate zadnjih devetih let, kažejo podatki Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Okrevanje gospodarstva na krilih večjega izvoza in ponovne rasti zasebne potrošnje ter nizka brezposelnost so le nekateri glavni razlogi za to, da so podjetja poslovala najbolje po izbruhu finančne in gospodarske krize leta 2008.

Prihodki več kot 65.000 podjetij so se povečali za štiri odstotke na 84,6 milijarde evrov, od tega se je za precej več povečal obseg njihovega prometa na tujih trgih. Število zaposlenih je bilo višje za pet odstotkov in se ustalilo pri nekaj manj kot 460.000. Povečala se je tudi dodana vrednost, povprečna plača pa je znašala 1.536 evrov in bila višja za 25 evrov.

Še bolj spodbuden je podatek, da so podjetja skupaj ustvarila 3,187 milijarde evrov neto čistega dobička. Za primerjavo, v letu 2015 so imela skupaj za 70 odstotkov nižji dobiček.

 

Kdo ustvarja največ dobička

Največ dobička je bilo ustvarjenega v predelovalni dejavnosti, ki je že tradicionalno najpomembnejša med vsemi. V njej namreč deluje največ velikih podjetij, ki zaposlujejo največ ljudi, na njih pa temelji tudi večina slovenskega izvoza.

Gre za podjetja, ki proizvajajo farmacevtske izdelke (Krka in Lek), živila in pijače (Droga Kolinska, Perutnina Ptuj, Pivovarna Laško Union, Ljubljanske mlekarne), izdelke iz gume (Goodyear Dunlop Sava Tires), kovine in kovinske izdelke (Impol, SIJ, Cimos), električne naprave (Gorenje, Hella Saturnus), motorna vozila (Revoz, Adria Mobil) …

V lanskem letu so ustvarila kar 1,32 milijarde evrov neto čistega dobička in ga v primerjavi z letom 2015 povečale za tri odstotke. K temu so največ prispevale farmacevtske družbe ter proizvajalci kovinskih izdelkov, električnih naprav in motornih vozil.

 

Pomembna tudi trgovska in logistična podjetja

Na drugem mestu po doseženem neto čistem dobičku v letu 2016 so bila podjetja s področja trgovine ter vzdrževanja in popravil motornih vozil. Ustvarila so za 628,7 milijona evrov skupnega dobička in ga glede na leto 2015 povečale za 18 odstotkov.

Gre za podjetja, kot so Petrol, Mercator, Merkur in Big Bang ter OMV Slovenija, Porsche Slovenija, Renault Nissan Slovenija, Geoplin, Kemofarmacija in Tobačna Grosist.

Največ so k neto čistemu dobičku tega področja prispevale družbe iz oddelka posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili, in sicer več kot polovico.

Na tretjem mestu so bila podjetja s področja prometa in skladiščenja. Dosegle so 338 milijonov evrov neto čistega dobička in ga povečale za kar 150 odstotkov. V tej dejavnosti deluje več kot 21.000 podjetij, med drugim Družba za avtoceste (Dars), Luka Koper, Pošta Slovenije, Slovenske železnice, Fraport Slovenija, BTC in Intereuropa.

 

Manj plačilno nesposobnih podjetij

Izboljšuje se tudi likvidnost in plačilna sposobnost slovenskih podjetij.

Število podjetij z zapadlimi in neporavnanimi obveznostmi za najmanj pet dni je še naprej v upadanju, v primerjavi s preteklimi leti pa sta manjša tudi število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek. Tudi v prvem četrtletju letos sta se v primerjavi s povprečji preteklih let zmanjšala tako povprečni dnevni znesek kot število pravnih oseb z likvidnostnimi težavami, podoben trend je pri samostojnih podjetnikih.

Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb je v dejavnosti trgovine, gradbeništvu, strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti ter predelovalnih dejavnostih, pri samostojnih podjetnikih pa tudi v gostinstvu.