Manj blokad

Manj blokad, nelikvidnost grozi 16 odstotkom podjetij

 

Lažja dostopnost do bančnih in drugih virov ter povečana gospodarska aktivnost se vse
bolj poznata tudi na likvidnosti in plačilni sposobnosti slovenskih podjetij.

 

V letošnjem letu je imelo račune blokirane bistveno manj podjetij kot v enakem obdobju
lani, kažejo podatki Bisnode. Marca letos je bilo blokiranih 7.904 gospodarskih subjektov,
kar je za dobrih 18,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

 

Blokada sicer pomeni, da določena obveznost bremeni transakcijski račun ter na njem ni
zadostnega razpoložljivega stanja. Med blokirana so všteta vsa tista podjetja, ki so v
tekočem mesecu na odprtih računih beležila blokado najmanj 1 dan.

 

V Bisnode, vodilnem evropskem podjetju na področju poslovnih informacij in analitike, se
ukvarjajo tudi z analizo verjetnosti, da podjetje v bližnji prihodnosti zaide v finančne težave.

 

V oceni likvidnosti podajo verjetnost, da bo pri gospodarskem subjektu v naslednjih 12
mesecih prišlo do blokade vseh odprtih računov za več kot 60 dni. V marcu je tveganje
nelikvidnosti obstajalo pri skoraj 16 odstotkih slovenskih podjetij. Večina teh je mikro
podjetij, največ pa jih prihaja iz gradbene dejavnosti.