Ne veste kako reševati težave z dolžniki v tujini?

Dolžniki v tujini 

 

Izvensodna izterjava v tujini 

Se vaši dolžniki nahajajo v tujini ter več sto kilometrov oddaljeni od vas? Se sprašujete kako uspešno reševati tovrstne težave?

Tuji dolžniki morda menijo, da ne morete izterjati svojega denarja, ker so v tujini, morda celo drugem kontinentu.

Menite, da bo pot do vašega denarja draga in preveč zapletena?

Converta®  je specializirana družba za upravljanje s terjatvami, pri čemer pokrivamo več  kot 110 držav po vsem svetu. Med drugim smo uspešno že izvedli številne primere izvensodne izterjave na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Franciji ter mnogih drugih državah.  

Smo član mednarodnega združenja za upravaljanje s terjatvami - Credit Services Association - najstarejšega združenja v Veliki Britaniji s področja upravljanja s terjatvami.

V tujini vam  s pomočjo lokalnih partnerjev pomagamo pri izterjavi. V praksi se je izkazalo, da je precej bolj učinkovito, da dolžnika poziva k plačilu lokalna agencija kot upnik, ki se nahaja v drugi državi in običajno ne pozna jezika, pravnega sistema in lokalnih običajev.

Pokličite nas takoj, ne odlašajte, saj s tem odlašate s pridobitvijo vašega denarja!

 


 

Dolžniki v tujini

 

Sodna izterjava v tujini

Ne poznate odvetnika v tujini, ki bi vam lahko pomagal pri izterjavi terjatev pred sodiščem?

Menite, da bo tovrstna storitev predraga, ne veste koliko imate možnosti, da sploh uspete s svojim zahtevkom pred sodiščem?

Converta®  vam lahko pomaga pri izterjavi tujih terjatev s pomočjo lokalnih odvetnikov, specializiranih za področja neplačanih terjatev v več kot 110 državah po vsem svetu. Tovrstne storitve so med drugih že izvajali na Hrvaškem, v Avstiji, Italiji, Nemčiji, Franciji ter mnogih drugih državah.

Pomagamo vam lahko pri:

  • oceni možnosti za izterjavo terjatve pred sodiščem v tujini
  • oceni stroškov (sodnih, odvetniških, ...), ki so potrebni, da boste prišli do vašega poplačila preko sodišča v tuji državi
  • pridobitvi bonitetne ocene podjetja, da ugotovite ali se izvršba sploh splača vložiti
  • morebitni prijavi terjatve v stečajnem postopku 

Pokličite nas takoj, ne odlašajte, saj s tem odlašate s pridobitvijo vašega denarja!

 


 

Dolžniki v tujini

 

Bonitetna ocena podjetij iz tujine 

Za lažjo odločitev glede sklenitve posla z vašim naročnikom, vam lahko priskrbimo njegovo boniteno oceno iz katere bodo razvidni pravni o podjetju ter njegovih direktorjih, lastnikih ter finančni podatki o poslovanju.

Pridobimo vam lahko podatke o podjetjih iz več kot 110 držav!

 

Pokličite nas takoj, ne odlašajte, saj s tem odlašate s pridobitvijo vašega denarja!