Ohlajanje gospodarskega razpoloženja

Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je v maju še nekoliko ohladilo.
Po tem, ko se je vrednost kazalnika že v aprilu znižala za 0,7 na 11,8 odstotne točke, je v
prejšnjem mesecu prišlo do občutnejšega padca. Ustalil se je pri le 9,5 odstotne točke.
Kljub temu je kazalnik v primerjavi z lanskim majem višji za 5,7 odstotne točke, dolgoletno
povprečje pa presega za kar 11,9 odstotne točke, je objavil statistični urad.
V maju se je znižala vrednost vseh kazalnikov, ki oblikujejo kazalnik gospodarske klime.
Najbolj sta na padec vplivala kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,0
odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,8 odstotne točke). Kazalniki zaupanja
potrošnikov, v trgovini na drobno in v gradbeništvu so se znižali za po 0,1 odstotne točke.
Znižalo se je tudi stanje zaupanja v podjetjih. Zaskrbljujoč je padec kazalnika zaupanja v
predelovalnih dejavnostih, ki so ključen steber gospodarstva, in sicer že drugi mesec
zapored. S tem se je prekinil trend rasti, ki se je začel v drugi polovici lanskega leta.
Po drugi strani je bila vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu na letni višja za 22
odstotnih točk in za kar 26 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.