Več odprtih podjetij

Podjetniki tudi letos odprli več podjetij, kot so jih zaprli

 

Okrevanje slovenskega gospodarstva, katerega glavna motorja sta izvoz in domača
potrošnja, se nadaljuje tudi v letošnjem letu.
To dokazuje tudi povečana gospodarska aktivnost. V letošnjem letu je bilo ustanovljenih
občutno več podjetij, kot jih je bilo izbrisanih ali pa jih je končalo v insolvenčnih postopkih.
V obdobju od januarja do maja je bilo v Sloveniji ustanovljenih več kot 8.700 podjetij, kar
zajema tako gospodarske družbe kot samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v
katerih se izvaja gospodarska dejavnost.
V mesecu maju so podjetniki odprli nekaj več kot 1500 podjetij, v mesecu aprilu pa dobrih
1700. To je malce manj glede na enako obdobje lani. Tudi sicer je bilo letos ustanovljenih
občutno manj podjetij kot v lanskem letu. Kljub vsemu je prirast še naprej pozitiven.
Če ne upoštevamo izrazito slabega januarja, ko je ugasnilo skoraj 2000 podjetij, kar je še
enkrat več kot v enakem obdobju lani, je bilo letos zaprtih precej manj podjetij. Tudi trend
se umirja. Vsega skupaj je bilo izbrisanih nekaj manj kot 6.000 podjetij.
Poleg tega je moralo zaradi insolventnosti v stečaj ali prisilno poravnavo okoli 500 podjetij,
kar je na ravni minulega leta. V zadnjih dveh mesecih je v stečaju končalo blizu 200
podjetij, kar ustreza letošnjemu povprečju.