Iles v stečaj

Proizvajalec pohištva Mali princ v stečaj

Množica ponudnikov poceni pohištva, nekonkurenčni izdelki in visoki dolgovi so te dni
terjali novo žrtev v nekoč močni slovenski lesnopredelovalni industriji.


Po Svei, Brestu, Lipu Poljčane, Garantu in Tomu je bridek konec dočakalo idrijsko
pohištveno podjetje Iles, ki se je uveljavilo z blagovno znamko Mali princ in za katerim je
več kot pet desetletij poslovanja.


Njegov direktor in največji lastnik Danilo Brus se je v začetku maja odločil, da konča
dolgoletno agonijo in na sodišče vloži zahtevo za začetek stečajnega postopka. S tem je
zapečatil usodo 60 zaposlenih, ki so zaman upali, da bo Iles splaval na zeleno vejo.


Čisti prihodki od prodaje podjetja so v zadnjih letih močno nihali, v lanskem letu pa so jih
ustvarili za 2,6 milijona evrov. Obseg prodaje se je zmanjšal za okoli 14 odstotkov, ob tem
pa je Iles dosegel 185.000 evrov čiste izgube.


Ključna težava Ilesa in njegovih lastnikov je bila, da je dalj časa posloval z negativnim
denarnim tokom iz poslovanja, v letu 2016 denimo je izgubil nekaj manj kot 130.000 evrov.
To pomeni, da podjetje ni bilo sposobno poplačati tekočih obveznosti, kaj šele vrniti 1,5-
milijonske dolgoročne finančne obveznosti.


Koliko dobaviteljev je ostalo brez plačila in koliko denarja lahko pričakujejo iz stečajne
mase, bo znano jeseni. Svoje terjatve lahko prijavijo do konca avgusta.