Reševanje Delikatese spodletelo

91 upnikov prijavilo 7,5 milijona evrov terjatev

Delikatesa je bila nekdaj znano in uspešno slovensko podjetje.

Ukvarjalo se je s proizvodnjo delikatesnih solat in gostinsko dejavnostjo. Eden največjih odjemalcev njegovih proizvodov je bil UKC Ljubljana. V rokah Delikatese so bile gostilne, restavracije in picerije, ki so nastopale pod blagovno znamko La Storia.

Še v letu 2008 je podjetje zaposlovalo več kot 50 ljudi in ustvarila pet milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje. Pozneje je prevzelo še Tuševe restavracije v Celju, Kranju, Mariboru in Kopru ter v nekaj manjših krajih po Sloveniji.

Delikatesa je bila dolgo časa del skupine Terme Čatež, po letu 2010 pa je počasi končala v rokah podjetja Mencinger Consulting v lasti Tomaža Mencingerja, sina ekonomista Jožeta Mencingerja.

V tistem obdobju se je poslovanje Delikatese obrnilo navzdol. Njeni načrti so se porušili, začela je poslovati z izgubo in zašla v velike finančne težave.

V letu 2013 so njeni prihodki strmoglavili za več kot tretjino na tri milijone evrov, ob tem pa je zaradi odpisov finančnih naložb ustvarila več kot 1,5 milijona evrov izgube.

Ker je imela Delikatesa več dolgov kot premoženja, njenemu vodstvu ni preostalo drugega, kot da razglasi insolventnost in jo poizkuša rešiti prek prisilne poravnave. V tej je upnikom ponudilo 50-odstotni odpis navadnih terjatev, ki jih je bilo za 5,3 milijona evrov, in poplačilo preostanka v roku štirih let po pravnomočnosti postopka.

Čeprav so upniki potrdili odpis dolgov, to Delikatesi ni kaj dosti pomagalo. V letih 2014 in 2015 je ustvarila vsega nekaj sto tisoč evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo daleč od načrtovanih, ki bi ji še omogočali poplačilo terjatev do nezavarovanih upnikov.

Tako je v letu 2015 Delikatesa poizkušala še s postopkom poenostavljene prisilne poravnave, vendar vodstvo predloga ni pravočasno dopolnilo. Zato je sodišče začelo stečaj. Za stečajnega upravitelja je bil imenovan Damjan Belič.  

Večletno reševanje Delikatese pred insolventnostjo se bo najslabše končalo za upnike.

Medtem ko je stečajna masa, v kateri so nepremičnine, terjatve in finančne naložbe, ocenjena približno toliko kot leta 2013, na okoli 1,5 milijona evrov, se je v tem času močno povečal obseg obveznosti Delikatese.

V aktualnem stečajnem postopku Delikatesa je 91 upnikov prijavilo več kot 7,5 milijona evrov terjatev.

Med njimi so največji Sberbank, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), Nova KBM, Terme Čatež, Študentski servis, Elektro Energija Ljubljana in finančna uprava RS (Furs). Preostali so prijavili največ nekaj deset tisoč evrov visoke zahtevke.

V naslednjih mesecih bo poskušal stečajni upravitelj Belič prodati njeno premoženje in z izkupičkom poplačati ločitvene in navadne upnike. Zaključek postopka je predviden do konca leta 2018.