ZA DOLŽNIKE

Smo vas pozvali k plačilu? Smo vam poslali poziv?

Če ste od nas prejeli kakšno pismo za plačilo dolga ali telefonski klic, lahko storite naslednje:

1. Plačate dolg

Vsekakor najprimernejša oblika rešitve problema, saj se tako izognete vsem nadaljnjim stroškom in zamudnim obrestim, ki naraščajo dnevno. Sami pa se usmerite na bolj mirna vprašanja v življenju.

2. Prerekate višino dolga oziroma sam dolg

Če se iz upravičenih razlogov ne strinjate z višino zneska ali menite, da niste ničesar dolžan, nas o tem nemudoma obvestite in navedite razloge. Pri Converti bomo takoj obravnavali vaše ugovore ter pomagali pri rešitvi spora. Če tega ne storite, bomo ukrepali dalje, kar bo gotovo prispevalo k dodatnim stroškom in neprijetnostim, zato ne odlašajte z obvestilom.

3. Priznavate dolg, vendar ga niste zmožni poravnati

Če ne morete poravnati celotnega dolga hkrati, se je mogoče, po preveritvi vaših navedb, dogovoriti za obročno plačevanje oziroma najti drugo primerno rešitev. Da bi to dosegli, morate nemudoma stopiti v stik z nami.

4. Nič

Storiti nič je najlažje, a lahko privede do kopice težav. V Converti si zoper vas ne želimo sprožiti oziroma voditi sodnega postopka, vendar je mogoče, da nam ne dajete druge izbire. Če ne moremo najti skupne rešitve, se ne odzivate na telefonske klice, dopise, se izogibate stiku, bo zoper vas nedvomno uveden postopek izterjave preko sodišča oziroma se bo ta nadaljeval. Zaradi neodzivanja bodo nastali dodatni stroški, ki jih na koncu morate plačati vi. S tem si lahko nakopljete težave pri izplačevanju plače, blokira se vam transakcijski račun, zmanjšate ali izgubite svojo kreditno sposobnost in tako težko pridobivate nove kredite oziroma v najslabšem primeru izgubite svoje premoženje.

Najslabše je, da ne ukrenete ničesar, zato nas še DANES pokličite na tel: (01) 432 32 00

ali

nam pošljete elektronsko pošto na naslov: info@converta.si

ali

nas obvestite o vašem predlogu rešitve

Že iz zgoraj naštetega je razvidno, da za vsak problem obstaja več možnosti (pri čemer ni nujno, da so vse pravilne), zato nas pokličite čim prej. Če imate kakršno koli vprašanje pa vas prosimo da izpolnite in nam pošljete naslednji obrazec >>