Katera so najboljša slovenska podjetja

V Sloveniji je bonitetno odličnih le slaba četrtina podjetij, ki pa po premoženju, ustvarjenih prihodkih od prodaje in številu zaposlenih predstavljajo več kot polovico gospodarstva.

V primerjavi z vsemi preostalimi slovenskimi podjetji so v minulem letu poslovala bolj učinkovito, dobičkonosno in dolgoročno likvidno, ugotavljajo v družbi Bisnode, kjer se ukvarjajo z zbiranjem in analizo podatkov. Pod drobnogled so vzeli 167.703 gospodarskih subjektov.

81 odstotkov bonitetno odličnih slovenskih podjetij je samostojnih podjetnikov (s.p.-jev), slaba petina pa je gospodarskih družb (d.d. in d.o.o.). Skupno jih več kot polovica (60 odstotkov) prihaja iz treh panog: 21,4 odstotkov iz trgovine, 21,3 odstotkov iz strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter 16,8 odstotkov iz predelovalne dejavnosti. Največji delež bonitetno odličnih podjetij ima osrednjeslovenska regija (39,6 odstotka), sledita ji podravska (11,6 odstotka) in gorenjska (11,1 odstotka) regija.

Za bonitetno odlična slovenska podjetja velja, da so varna, uspešna, trajnostna in stabilna, vzorna in zanesljiva ter perspektivna. Zanje je tudi manj verjetno, da bodo v naslednjih 12 mesecih šla v stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo, da bodo izbrisana ali da bodo zabeležila nepretrgano blokado računov za obdobje, daljše od 60 dni.