Odkup terjatev (FAKTORING)

Odkup terjatev oz. faktoring za podjetje pomeni večjo likvidnost, saj podjetje takoj dobi likvidna sredstva (denar) in ne čaka, da mu dolžnik poplača terjatev ob njeni zapadlosti!

Vaše prednosti pri odkupu terjatev oziroma faktoringu

Takšno financiranje je za podjetje ODLIČNA REŠITEV, kajti faktoring omogoča nemoteno poslovanje, hkrati pa ima podjetje na voljo finančna sredstva TAKOJ!

ZA ODKUP NAS POKLIČITE NA 01 432 32 00

ZAKAJ FAKTORING? KAJ BOSTE S TEM DOSEGLI?

Dosegli boste:


Večjo likvidnost podjetja
Takojšnje plačilo (običajno naslednji delovni dan po podpisu ustrezne dokumentacije)
Večjo konkurenčnost na trgu za podjetje
• Uveljavljanje boljših plačilnih pogojev pri dobaviteljih in poslovnih partnerjih
Večjo preglednost poslovanja, saj imate nadzor nad točnostjo plačil kupcev oz. poslovnih partnerjev
Nižje administrativne stroške
Zavarovanje pred tekočim tveganjem in tveganjem neplačila oz. terjatev
Konsistenten denarni tok
• Povečanje obratnega kapitala

Cenik faktoringa

Cene faktoringa so vedno in običajno sestavljeni iz:


• faktorinške provizije,
• stroškov financiranja (obrestne mere*) ter
• administrativnih stroškov.


Višina cene / stroškov faktoringa je najpogosteje odvisna od vrste terjatev, morebitnega zavarovanja terjatev, števila kupcev, njihove bonitete ter dolžine financiranja.

Za natančno ponudbo pošljite povpraševanje preko spletnega obrazca!

*Obrestna mera se stalno spreminja v odvisnosti od tržnih gibanj obrestnih mer.

Nekaj izjav naših cenjenih strank

Preberite več v najpogostejših vprašanjih - FAQ!

Odkup nezapadlih terjatev (faktoring) - kaj potrebujemo za našo odločitev?


Odkup nezapadlih terjatev temelji po sprejeti odločitvi na podlagi:


• terjatev (datum zapadlosti, vrednost oz. znesek)
• dolžnika (podjetje, naslov oziroma sedež, davčna številka)
• upnika (podjetje, naslov oziroma sedež, davčna številka)
• vsebini posla, na podlagi katerega je nastala terjatev (kratek opis poslovnega razmerja, dosedanje aktivnosti glede izterjave, ali dolžnik ugovarja terjatvi, ipd.)
• potrdilo dolžnika glede obstoja terjatve


Krajše: Za začetek potrebujete zgolj verodostojen račun oziroma fakturo ter potrdilo dolžnika glede obstoja dolga.

Faktoring oz. odkup terjatve je finančna storitev oziroma poslovna transakcija, s katero pridete do denarnih sredstev tako, da podjetje (komitent) proda svoje nezapadle poslovne terjatve posebni finančni inštituciji (faktorju – Converta).

Odkupujemo kratkoročne terjatve, nezapadle terjatve in zapadle terjatve.


Obrazce za pomoč pri opisu terjatev, s katerimi razpolagate, najdete na tej povezavi.

Imate terjatve do podjetij v tujini? Pokrivamo več kot 110 držav po vsem svetu! Kontaktirajte nas še danes in se prepričajte!