Sodna izvršba - sodna izterjava

Sodna izvršba ali sodna izterjava naj bo zadnji korak za pridobivanje poplačil za zapadle terjatve. Sodne izterjave je smotrno izvajati, ko izvensodna/predsodna izterjava ne učinkuje in ko ne učinkujejo dogovori.

Po opravljenem izvensodnem postopku, vam lahko predlagamo in ponudimo tudi sodno izterjavo na podlagi pooblastila odvetniku, in obsega naslednje aktivnosti:


• sestavljanje izvršilnih predlogov
• poizvedbe o premoženju dolžnika
• odgovori na ugovore oziroma vodenje pravdnih postopkov
• komunikacija z dolžniki: še vedno izvajamo komunikacijo z dolžniki in sicer praviloma pisno oziroma telefonsko
• zastopanje pred sodišči
• svetovanje oziroma predlogi glede izvršilnega postopka, pravdnega postopka ter insolvenčnih postopkov
• vodenje dokumentacije
• knjigovodska spremljava: Vodimo podatke o stanjih posamezne terjatve, obračun zakonitih zamudnih obresti

Želimo poudariti, da tudi med postopkom sodne izvršbe nadaljujemo razgovore z neplačniki z namenom čim hitrejšega poplačila terjatve!

Storitev se plačuje v obliki nadomestila, ki ga dogovorimo pred začetkom sodelovanja. Odvetniški  stroški pa se pokrivajo na način in pod pogoji določenimi v skupnem dogovoru. Nadomestila za uspešne izterjave so različna in so odvisna od bonitetne ocene posamezne terjatve.

 

Ne čakajte in ne odlašajte! Kontaktirajte nas čim prej!

 

ZMOTE UPNIKOV ZA NAJEM ZUNANJEGA PARTNERJA ZA UNOVČEVANJE OZ. IZTERJAVO TERJATEV

 

Storitev sodne izterjave prilagodimo vašim zahtevam, ne glede na to ali je dolžnik pravna ali fizična oseba. Z našimi izkušenimi strokovnjaki ter odvetniki poskrbimo za celoten postopek od začetnih opozoril do sklepov o izvršbi ter nadaljnjega vodenja postopka izvršbe.

Verjetno ste tudi že sami ugotovili, da sam sklep o izvršbi ne pomeni še nujno poplačila terjatve. Po naših najboljših močeh se potrudimo za čim večjo učinkovitost postopkov izvršbe in izterjave ter tako zagotovimo, da dobijo naše stranke svoje terjatve tudi poplačane. V večini primerov smo uspešni in dolg izterjamo!

PREVERITE REFERENCE!

Nekaj izjav naših cenjenih strank

 

Preberite več v najpogostejših vprašanjih - FAQ!

 

Preverite prave aktivnosti, s katerimi vam omogočamo uspešne sodne izvršbe!


Kontaktirajte nas!