Sodna izvršba - sodna izterjava

Sodna izvršba ali sodna izterjava naj bo zadnji korak za pridobivanje poplačil za zapadle terjatve. Sodne izterjave je smotrno izvajati, ko izvensodna/predsodna izterjava ne učinkuje in ko ne učinkujejo dogovori.

Po opravljenem izvensodnem postopku, vam lahko predlagamo in ponudimo tudi sodno izterjavo na podlagi pooblastila odvetniku, in obsega naslednje aktivnosti:


• sestavljanje izvršilnih predlogov
• poizvedbe o premoženju dolžnika
• odgovori na ugovore oziroma vodenje pravdnih postopkov
• komunikacija z dolžniki: še vedno izvajamo komunikacijo z dolžniki in sicer praviloma pisno oziroma telefonsko
• zastopanje pred sodišči
• svetovanje oziroma predlogi glede izvršilnega postopka, pravdnega postopka ter insolvenčnih postopkov
• vodenje dokumentacije
• knjigovodska spremljava: Vodimo podatke o stanjih posamezne terjatve, obračun zakonitih zamudnih obresti

Želimo poudariti, da tudi med postopkom sodne izvršbe nadaljujemo razgovore z neplačniki z namenom čim hitrejšega poplačila terjatve!

Storitev se plačuje v obliki nadomestila, ki ga dogovorimo pred začetkom sodelovanja. Odvetniški stroški pa se pokrivajo na način in pod pogoji določenimi v skupnem dogovoru. Nadomestila za uspešne izterjave so različna in so odvisna od bonitetne ocene posamezne terjatve.

Izvršba na podlagi verodostojne listine zahteva e-postopek

Izvršba mnogim ljudem predstavlja strah, drugim pa predstavlja še zadnjo možnost, s katero si lahko povrnejo sredstva, ki jim jih dolguje dolžnik. Gre namreč za tisti pravni postopek, s katerim lahko posameznik prisili svojega dolžnika k izpolnitvi dolgovane obveznosti. Izvršilni postopek se lahko sproži na dva načina – vse je odvisno od tega, na podlagi česa upnik vloži izvršbo.


Na podlagi česa lahko vložimo izvršbo pri nas?

Poznamo namreč izvršbo na podlagi verodostojne listine ter izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. Izvršbo na podlagi verodostojne listine upnik vloži v kolikor ima enega izmed naslednjih dokumentov:

 • fakturo (račun),
 • menico oz. ček,
 • javno listino,
 • izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe,
 • po zakonu overjeno zasebno listino,
 • listino, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine,
 • obračun obresti,
 • pisni obračun prejemkov iz delovnega razmerja.

Drugače kot pri izvršbi na podlagi verodostojne listine je v primeru, ko podlago predstavlja izvršilni naslov, za katerega mora upnik imeti enega izmed naslednjih dokumentov:

 • izvršljivo sodno odločbo,
 • izvršljivo sodno poravnavo,
 • izvršljiv notarski zapis,
 • drugo izvršljivo odločbo ali listino, za katero zakon določa, da je izvršilni naslov.


Izvršba na podlagi verodostojne listine zahteva elektronski postopek


Postopek izvršbe se je v zadnjih letih precej spremenil. Novost, ki jo lahko opazimo, je e izvršba, ki je sedaj v nekaterih primerih celo nujna.

Gre za nov način vodenja izvršilnega postopka, ki se začne že z vložitvijo ustreznega dokumenta. Ta dokument imenujemo vloga za e izvršbo. V primeru, ko gre za postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, je postopek elektronske izvršbe celo obvezen. To pomeni, da se postopka ne da izvesti na podalgi izvršbe v papirnati obliki.

Opisano zgoraj v praksi precej poenostavlja postopek, saj lahko upnik, v kolikor razpolaga z varnim elektronskim predalom in kvalificiranim potrdilom, vsa sodna pisanja prejema elektronsko.

Elektronska izvršba velja za najpreprostejšo pa tudi najhitrejšo vrsto izvršilnega postopka. Od upnika tak način namreč ne zahteva, da bi ob vložitvi vlogi za elektronsko izvršbo prilagal kakršnakoli dokazila, dovolj je že opis same verodostojne listine. Kljub vsemu pa se je potrebno zavedati, da tak tip izvršbe dopušča tudi zlorabe, saj sodišče ne preverja ali so navedbe upnika ter njegove verodostojne listine resnične. Sodišče v postopku preprosto domneva, da je e izvršba potrebna in utemeljena, sklep pa izda brez preverjanja.

Ne čakajte in ne odlašajte! Kontaktirajte nas čim prej!

ZMOTE UPNIKOV ZA NAJEM ZUNANJEGA PARTNERJA ZA UNOVČEVANJE OZ. IZTERJAVO TERJATEV

Storitev sodne izterjave prilagodimo vašim zahtevam, ne glede na to ali je dolžnik pravna ali fizična oseba. Z našimi izkušenimi strokovnjaki ter odvetniki poskrbimo za celoten postopek od začetnih opozoril do sklepov o izvršbi ter nadaljnjega vodenja postopka izvršbe.

Verjetno ste tudi že sami ugotovili, da sam sklep o izvršbi ne pomeni še nujno poplačila terjatve. Po naših najboljših močeh se potrudimo za čim večjo učinkovitost postopkov izvršbe in izterjave ter tako zagotovimo, da dobijo naše stranke svoje terjatve tudi poplačane. V večini primerov smo uspešni in dolg izterjamo!

PREVERITE REFERENCE!

Nekaj izjav naših cenjenih strank

Preberite več v najpogostejših vprašanjih - FAQ!

Preverite prave aktivnosti, s katerimi vam omogočamo uspešne sodne izvršbe!


Kontaktirajte nas!