Odkup zapadlih terjatev

Odkup zapadlih terjatev vam lahko ponudimo za zapadle terjatve, kadar sami ne uspete z lastno izterjavo, kompenzacijo, asignacijami pridobiti poplačila in samo vlagate v že zapadlo terjatev ter vam predstavljajo samo strošek, ker znova in znova vlagate v terjatev, a ne pridobite nobenega izplena.

Opozarjamo na običajno nizko vrednost tovrstnih terjatev! Preverite možnosti odkupa!

Zakaj odkup zapadlih terjatev?

  • takojšen priliv likvidnostnih sredstev, brez čakanja na dobro voljo stranke kdaj vam bo plačala;
  • izognete možnosti neuspešne izterjave, ki se s potekom časa še povečuje;
  • vaši zaposleni se lahko v večji meri osredotočijo na njihovo osnovno področje in dosegajo s tem boljše rezultate oziroma se omogoča njihova večja razpoložljivost za reševanje novih terjatev, katerih ocena višine izterljivosti je višja;
  • znižanje stroškov poslovanja, saj nimate več stroškov izvršb kot so sodne takse, izvršitelji, cenilci, ipd.;

PREVERITE MOŽNOST ODKUPA ali pa nas pokličite na 01 432 32 00 !

Dejavniki, ki vplivajo na oceno vrednosti terjatev


Izterjava terjatev in dolgov oziroma uspešnost je odvisna od dejavnikov kot so:

  • čas od zapadlosti terjatve,
  • višina terjatve,
  • bonitetna ocena dolžnika,
  • razpoložljivost podatkov o terjatvi (stanje dokumentacije, finančni podatki, ipd.),
  • kako se je izvajala izterjava do trenutka prenosa.


Zgoraj naštetim dejavnikom dajemo tudi največji poudarek pri ocenjevanju vrednosti terjatev.

Pri vsakem podjetju z rastjo njegovega poslovanja rastejo tudi zapadle in neplačane terjatve. Običajno ta del poslovanja ni najpomembnejši za nefinančne institucije, sploh pa ne pomeni opravljanja osnovne dejavnosti. Pomembno je, da uspešnost izterjave dolgov in terjatev s potekom časa od nastanka obveznosti pada, stroški izterjave pa naraščajo.

Nekaj izjav naših cenjenih strank

Preberite več v najpogostejših vprašanjih - FAQ!


Odkup zapadlih terjatev - kaj potrebujemo za našo odločitev?

Odkup zapadlih terjatev in dolgov temelji na odločitvi glede:


• terjatve (datum zapadlosti, vrednost)
• dolžnik (firma, naslov oziroma sedež, davčna številka)
• vsebini posla na podlagi katerega je nastala terjatev (kratek opis poslovnega razmerja, dosedanje aktivnosti glede izterjave, ali dolžnik ugovarja terjatvi, ipd.)
• dokumenti, ki dokazujejo obstoj terjatev


Po pridobitvi dokumentacije se izločijo terjatve za katere ne obstaja možnost izterjave, (npr. prepozna prijava v stečajnem postopku, zaključen stečaj, ipd.), ostale terjatve pa so predmet vrednotenja.


Vse podatke, katere nam posredujete, štejemo za svojo poslovno skrivnost!


Obrazce za pomoč pri opisu terjatev, s katerimi razpolagate, najdete na tej povezavi.