Izobraževanja - usposabljanje za izterjavo terjatev

 

  • Želite izboljÅ¡ati svoj proces unovčevanja zapadlih terjatev?
  • Vas zanima katere so najpogostejÅ¡e napake v tem procesu in kako se jim izogniti?
  • Se želite prepričati, da ste izvedli vse možne ukrepe za zmanjÅ¡anje Å¡tevila zapadlih terjatev?

 

Preko individualnih ter skupinskih usposabljanj in svetovanj na področju izterjave zapadlih terjatev, odkupa terjatev ter s pomočjo domačih in tujih partnerjev v več kot 110 državah vam nudimo pridobivanje novih znanj ter vpogled v najboljše prakse.

Da bi ostali na tekočem s trendi glede izterjave dolgov se vključujemo v različne izobraževalne in raziskovalne projekte, kjer s slovenskimi in  tujimi partnerji analiziramo oziroma razvijamo nova orodja in prijeme na področju unovčevanja terjatev, izmenjujemo izkušnje ter preizkušamo nove metode dela.

Proces izterjave terjatev je proces, ki se začne že precej pred tem, ko terjatev zapade v plačilo in ni poplačana.

Začne se že pred sklenitvijo posla s kupcem s postavitvijo kreditnih politik, postopkov delovanja v primeru kreditiranja kupcev (vse situacije, ko kupec ne plača blaga oziroma storitve pred njeno dobavo) ter določitvijo potrebne dokumentacije. Namen našega sodelovanja na področju izterjave terjatev je, da vas seznanimo z aktivnostmi, ki vam bodo v bodoče pomagale pri zmanjševanju števila zapadlih in neplačanih terjatev. 
 

Z namenom, da kar najbolje prilagodimo delavnico vašemu podjetju, predlagamo da najprej  pripravimo pregled vaših obstoječih postopkov glede zapadlih terjatev, nato pa v roku 5 delovnih dni posebej za vas pripravimo delavnico na katerem se bodo vaši zaposleni podrobneje seznanili s postopki izvensodne izterjave. Trajanje delavnice je predvideno  za en delovni dan.

Izveste lahko:

  • Kdaj je pravi čas za izterjavo?
  • Kako ravnati, če dolžnik ugovarja?
  • Ali lahko svoje pravice zavarujemo, Å¡e preden je terjatev zapadla (pa je že jasno, da ob zapadlosti ne bo plačana)?
  • Kako je s stroÅ¡ki izterjave?
  • Kaj če dolžnik trdi, da upnika niti ne pozna?
  • Kako lahko ugotovimo, ali ima dolžnik kaj premoženja?
  • Druge odgovore na vaÅ¡a vpraÅ¡anja glede unovčevanja terjatev.

 

Usposabljanje / trening je razdeljen na tri dele, in sicer:

1. aktivnosti pred izterjavo,

2. sama izterjava ter

3. postopki, ki naj sledijo v primeru neuspešne izvensodne izterjave.

 

Delavnici lahko sledi tudi svetovanje glede priprave načrta politik upravljanja terjatev v vašem podjetju.

ZNATNO IZBOLJÅ AJTE INTERNO IZTERJAVO! ZA REZERVACIJO TERMINA POKLIÄŒITE TAKOJ!

Za vse informacije o izobraževanju / usposabljanju nas lahko kontaktirate na info@converta.si ali nas pokličete na 059 077 086.