Zastaranje terjatev – kaj je zastaranje terjatve v izvršilnem postopku?

Zastaranje terjatev postopek

Zastaranje terjatev je odvisno od roka, v katerem mora upnik izterjati svojo terjatev, saj le-ta v nasprotnem primeru zastara. Z omenjenim rokom morata biti seznanjena tako upnik, kot tudi dolžnik. V primeru, da rok zastara, upnik od dolžnika več ne more terjati izpolnitve terjatve v kolikor dolžnik ugovarja zastaranje, kar z drugimi besedami pomeni, da ga po preteku roka ne more tožiti. Zastaranje terjatev je torej močno povezano z zastaralnim rokom terjatev, ki običajno prične teči prvi dan po dnevu, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev določenih obveznosti. Obstajajo tudi nekatere okoliščine, v katerih ta rok ne teče ali se podaljša. Splošni rok je 5 let, vendar pa ne velja za vse vrste terjatev. Se tudi vi soočate z zastaranjem terjatve pred izvršilnem postopkom? Svetujemo vam, da se v tem primeru obrnete na podjetje Converta, v katerem imamo na tem področju številne izkušnje. Z veseljem vam bomo pomagali pri prijavi terjatev v stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave. V primeru zastaranja terjatev lahko vse skrbi prepustite ekipi izkušenih strokovnjakov v našem podjetju.

 

Zastaralni rok terjatev izvršbaZastaranje terjatve v izvršilnem postopku – kako ukrepati?

Zastaranje terjatve v izvršilnem postopku zahteva pravilen način ukrepanja in pravočasno ukrepanje, za kar so potrebna določena znanja in izkušnje. Zastaranju terjatve se lahko upnik izogne s pravočasnim terjanjem svojih dolžnikov, v nasprotnem primeru pa upnik tvega, da bo terjatev zastarala. Izterjava zastavljene terjatve pomeni, da mora upnik ob zapadlosti zastavljene denarne terjatve le-to terjati, dolžnik pa jo lahko veljavno izpolni samo upniku. Če se želite pri poslovanju izogniti reševanju zastaranja terjatve v izvršilnem postopku, lahko soočanje z zastaranjem terjatve prepustite tudi strokovnjakom iz podjetja Converta.

 

Zastaranje terjatev v enem letu

Zastaranje terjatev lahko nastane tudi v prvem letu. Gre za terjatve za dobavljeno električno energijo, toplotno energijo, plin, vodo in dimnikarske ter druge storitve. Enako velja tudi za terjatve radijskih in televizijskih postaj, pošte, telegrafa, telefona, medmrežja in terjatve upravnikov večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja. Če želite pridobiti več informacij o izvršbi zastaranja terjatev, nas obiščite v podjetju Converta. S poglobljenim znanjem na področju terjatev bomo z veseljem priskočili na pomoč tudi vam.