Koliko časa traja izvršba

Koliko časa traja izvršba, kako poteka in kakšne vrste poznamo?

Koliko časa traja izvršba, je prvo vprašanje, ki si ga zastavi upnik, ko si želi poplačanih terjatev. Sodna izterjava, kot jo drugače imenujemo, naj sicer ne bo prvi korak. Najprej je smiselno izvesti izvensodno/predsodno izterjavo, šele nato pa naj sledi e-izvršba na podlagi verodostojne listine ali na podlagi izvršilnega naslova. Kaj je razlika med njima? Koliko časa vse skupaj traja? Zakaj je najbolje, da se s tem ukvarja izterjevalna agencija? Odgovore smo zbrali v spodnjih odstavkih.

 

Kaj je e-izvršba na podlagi verodostojne listine?

Vas je strah e-izvršbe? Postopek marsikoga straši, saj je to zadnji korak, s katerim si lahko povrejo sredstva, ki jim jih nekdo dolguje. E-izvršba na podlagi verodostojne listine je precej enostavna, saj lahko, v kolikor upnik razpolaga z elektronskim predalom in kvalificiranim potrdilom, vso sodno dokumentacijo prejme elektronsko. Tovrstne sodne izterjave ni mogoče izvesti v papirnati obliki, saj je e-postopek obvezen. A prav zato je tako učinkovit – to je namreč najpreprostejša in najhitrejša oblika izvršilnega postopka. Če vas torej skrbi koliko časa traja izvršba, saj si želite poplačanega dolga v čim krajšem času, je ta vrsta sodne izterjave najboljša odločitev. Od upnika namreč ne zahteva predložitve kakršnihkoli dokazil, saj zadostuje že sam opis verodostojne listine. Pomembno se je sicer zavedati slabosti tovrstne e-izvršbe. Postopek dopušča zlorabe, saj sodišče navedb upnika ne preverja. Ker domneva, da je sodna izterjava utemeljena in potrebna, izda sklep brez preverjanja.

 

Seveda pa je potrebno za vložitev vloge izpolnjevati določene pogoje. Upnik mora imeti vsaj enega izmed naštetih dokumentov: 

  • Menico / ček
  • Fakturo / račun
  • Javno listino
  • Izpisek iz poslovnih knjig, ki je overjen s strani odgovorne osebe
  • Po zakonu overjeno listino
  • Pisni obračun prejemkov iz delovnega razmerja
  • Listino, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine
  • Obračun obresti

 

Kako poteka postopek?

E-izvršba na podlagi verodostojne listine se začne z vložitvijo predloga na sodišče. Slednji najprej preveri ali je le-ta primeren za obravnavo, nato pa izda sklep, s katerim dolžniku naloži plačilo terjatve in s tem dovoli predlagano e-izvršbo. Postopek  se nadaljuje z vročitvijo sklepa upniku ter dolžniku, le-ta pa lahko nato v 8 dneh vloži obrazložen ugovor. Slednji se vroči upniku in dolžniku, na katerega pa se lahko v roku 8 dni spet pritožita. Po pretečenem roku postane sklep pravnomočen, kar pomeni, da ga sodišče pošlje tudi izvrševalcem, ki začnejo z izvršilnimi dejanji, ter okrajnemu sodišču, ki nato nadaljuje s postopkom. Ko upnik prejme sredstva, ki mu jih je dolžnik dolgoval, se postopek zaključi. In koliko časa traja izvršba? Enostavnega odgovora ni, saj se lahko zaključi šele po več letih saj je to odvisno od ravnanj dolžnika (morebitni ugovori), aktivnosti sodišča, izvršitelja in ne nazadnje finančnega stanja dolžnika.

 

Izvršba čas

 

Zakaj poiskati pomoč pri izterjevalni agenciji?

Izterjavalna agencija deluje kot tretja stranka, ki z upnikom ni povezana, a želi izterjati dolg / zapadlo terjatev. Upniku nato ali zaračuna določen delež od izterjane terjatve ali pa odkupi dolg od upnika, plača dogovorjen znesek za terjatev in tako le-ta postane njena last.

 

Mnogi pa se sprašujejo, zakaj ne bi denarja izterjali kar sami? To je seveda mogoče, a če vas skrbi, koliko časa traja izvršba, naj vam zaupamo, da boste, če se boste izterjave lotili sami, izgubili še več časa. Poleg tega je potrebno stalno opominjanje dolžnikov, zaradi česar je končni rezultat pogosto nevzpodbuden. Izterjevalne agencije imajo dolgoletne izkušnje, zato se dela lotijo veliko bolj sistematično. Nemalokrat so tudi precej vztrajnejše, saj niso obremenjene s predhodnimi odnosi z dolžnikom.

 

Seveda pa vam nobena izterjevalna agencija ne more zagotoviti, da bodo terjatve dejansko tudi poravnane. Nihče namreč ne more vedeti, kakšna bo odločitev sodišča, na kakšen način bo terjatev poplačana in ali bo izterjatev uspešna v insolventnem postopku. Bo pa zagotovo storjeno vse, da bo vaš dolg poplačan.