COVL - hitra izvršba

Izvršba na podlagi verodostojne listine je najhitrejša vrsta sodne izterjave

Izvršba na podlagi verodostojne listine je učinkovita vrsta izterjave, ki omogoča podjetju, ki ima težave s pridobivanjem plačila za prodan proizvod, pridobiti nazaj dolgovana sredstva. To je sicer mogoče doseči tudi z izterjavo na podlagi izvršilnega naslova, a je ta postopek bistveno bolj zapleten. E-izvršba (postopek bomo opisali v nadaljevanju) od upnika ne zahteva priložitve kakršnihkoli dokazil, zato je to najhitrejša in najenostavnejša rešitev, če si želite povrnjenega dolga. Pogoj je le, da razpolagate s kvalificiranim potrdilom ter elektronskim predalom, saj celoten postopek poteka na portalu e-sodstvo. Zakon o izvršbi in zavarovanju je namreč doživel ogromno spremembo, ko so ustanovili Centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine (CoVL). Tako je končno prišlo do zelo potrebne informatizacije slovenskega sodstva. Od takrat vse skupaj poteka popolnoma avtomatizirano, v elektronski obliki. S to spremembo se je zmanjšala plačilna nedisciplina, saj je sodstvo postalo bistveno učinkovitejše.

Katere pogoje je potrebno izpolnjevati za izvršbo na podlagi verodostojne listine?

Niste prepričani, ali bi se »spopadli« z e-izvršbo? Postopek je zelo enostaven, zato naj vas ga ne bo strah. Opravite ga lahko sami ali pa vam pomaga izterjevalna agencija. V vsakem primeru Zakon o izvršbi in zavarovanju veleva, da boste potrebovali vsaj enega izmed naštetih dokumentov:

  • Menico ali ček
  • Fakturo oz. račun
  • Javno listino
  • Po zakonu overjeno listino
  • Izpisek iz poslovnih knjig, ki je overjen s strani odgovorne osebe
  • Pisni obračun prejemkov iz delovnega razmerja
  • Obračun obresti
  • Listino, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine

Vidno mora biti tudi, da je terjatev, za katero zahtevate povrnjena sredstva, že zapadla. Če to ni razvidno, morate predložiti tudi pisno izjavo o zapadlosti in navesti dan zapadlosti. Ko zberete vse podatke, morate v 8 dneh plačati še sodno takso, nato pa se postopek lahko začne. Strošek takse kasneje poravna dolžnik, zato jo boste po uspešno opravljeni izvršbi na podlagi verodostojne listine dobili povrnjeno.

Kako poteka e-izvršba?

Postopek je od leta 2008, ko je bil spremenjen Zakon o izvršbi in zavarovanju, zelo poenostavljen. Najprej se morate brezplačno registrirati na portalu e-sodstvo, kar pomeni, da morate imeti veljaven e-poštni naslov. Ko to opravite, vas CoVL vodi čez vse potrebne korake. Izpolnjevanje obrazca je tako precej enostavno, saj so zraven v ta namen priložena tudi podrobna navodila. V kolikor boste pravilno navedli vse podatke, bo sistem sam izračunal višino sodne takse, zraven pa bo napisan tudi sklic in transakcijski račun, kam jo nakazati. Postopek se nato nadaljuje z vročitvijo sklepa upniku in dolžniku. Slednji ima 8 dni, da se nanj pritoži. Če to stori, se ugovor spet vroči upniku in dolžniku, oba pa imata dodatnih 8 dni, da se spet pritožita. Ko rok poteče, sklep postane pravnomočen.

In kako hitro poteka e-izvršba?

Postopek steče zelo hitro, saj CoVL portal več kot 70 % primerov obdela že v roku 2 delovnih dni in upniku pošlje sklep o izterjavi. V kolikor dolžnik ne ugovarja, postane sklep pravnomočen in poslan na ustrezne naslove, v kolikor pa dolžnik ugovarja, o ugovoru odločajo ustrezne službe na sodišču. Ko sklep postane pravnomočen, ga sodišče pošlje tudi izvrševalcem, ki pričnejo z izvršilnimi dejanji, ter okrajnemu sodišču, ki nadaljuje s postopkom. Zgodi se lahko tudi, da izvršilna sredstva po tem, ko je sklep že pravnomočen, zahtevajo še dodatno ravnanje CoVL sodišča. V tem primeru je zahteva posredovana pristojnemu CoVL sodišču. Ko upnik prejme povrnjeno terjatev, se postopek zaključi. Vse skupaj lahko tako traja zelo kratek čas, v nekaterih primerih pa se zaključi šele po več letih.

Izvršbo na podlagi verodostojne listine je mogoče vložiti tudi v papirnati obliki

Čeprav je sprememba Zakona o izvršbi in zavarovanju celoten postopek zelo poenostavila, pa je kljub temu mogoče izterjavo vložiti fizično po pošti. Če se odločite za to možnost, morate najprej na spletni strani CoVL sodišča pridobiti ustrezen obrazec. Le-tega se ne sme kopirati, saj vsebuje sklicno številko, na katero se sklicujete pri plačilu sodne takse. Ko ga boste pravilno izpolnili, ga lahko v papirnati obliki pošljete s priporočeno pošto. Ker je vse skupaj bolj zapleteno, vam svetujemo, da se odločite za e-izvršbo. Postopek je enostavnejši in cenejši, saj vam ni potrebno plačevati poštnine.

Za pomoč prosite izterjevalno agencijo

Čeprav lahko dolg izterjate tudi sami, pa bo vse skupaj potekalo veliko hitreje, če boste delo prepustili izterjevalni agenciji. Pri Converti imamo na tem področju že vrsto let izkušenj, zato smo veliko uspešnejši, kot če izterjave lotite sami. Ker se poleg tega ne obremenjujemo s predhodnimi odnosi z dolžnikom, se dela lotimo bistveno bolj sistematično.

Seveda tudi dobro poznavanje Zakona o izvršbi in zavarovanju ni zagotovilo, da bo terjatev poplačana in da bo izterjatev uspešna v insolventnem postopku. Nemogoče je vedeti, kakšna bo odločitev sodišča, a lahko ste prepričani, da bomo pri Converti storili vse, kar je v naši moči, da bo vaš dolg poplačan.