Izterjava terjatev

Izterjava terjatev

Izterjava terjatev je velikokrat nujna za učinkovito poslovanje vašega podjetja, saj zapadle terjatve ogrožajo likvidnost podjetja. Izpad pravočasnih in načrtovanih plačil je eden od najbolj pogostih vzrokov plačilne nesposobnosti, saj ogroža denarni tok podjetja.

Zaradi pogoste plačilne nediscipline je zelo pomembno, da znamo kot upnik izterjati neplačane terjatve od naših dolžnikov v najkrajšem možnem času.

Kaj je izterjava

Izterjava terjatev je sestavljena iz več korakov in lahko poteka dalj časa. V prvem koraku se pridobijo podatki o poslovanju dolžnika in plačilni pogoji. Po pripravi na izterjavo sledi pisni opomin. Navadno se izogibamo grožnjam, da ne izgubimo možnosti za dogovor.

Če se dolžnik na poziv ne odzove in ne poravna dolga, sledijo novi opomini. Z vsakim naslednjim se ostrina pozivanja k plačilu stopnjuje. Zadnja stopnja opomina se običajno imenuje zadnji opomin pred izvršbo. Za učinkovito izterjavo terjatev je ključnega pomena, da so opomini za neplačane zapadle terjatve podprti s telefonskimi klici.

Izvršba in sodna izterjava

Če se dolžnik tudi po pisnih opominih ne odzove, se podjetje zateče k izterjavi po sodni poti. Ta način izterjave terjatev sodi med bolj skrajne načine, saj poleg visokih stroškov spremeni tudi odnos med podjetjem in kupcem. Izvršba se vlaga na vsa dolžnikova sredstva, pri čemer je najhitrejša in najuspešnejša izvršba na denarna sredstva na tekočih računih dolžnika, na prejemke iz delovnega razmerja, na vrednostne papirje in premičnine.

 

Izterjava terjatev, Kaj je izterjava, Sodna izterjava, Izvršba, podjetja, likvidnost