Stečaji september 2017

Podjetja, ki so šla septembra v stečaj

Kljub izjemni gospodarski rasti, ki se odraža pozitivno tako na poslovanju izvoznikov kot podjetij, ki so odvisna od slovenskega trga, smo bili v prejšnjem mesecu priča razmeroma visokemu številu stečajev.

V septembru se je nad gospodarskimi družbami začelo 119 stečajnih postopkov. To je bistveno več kot v poletnih mesecih - avgustu (70), juliju (79) in juniju (90) - in v enakem obdobju lanskega leta, ko je stečaj končal poslovno pot 78 podjetij.

Stečaji

V nadaljevanju so navedena imena podjetij, ki so jih sodišča v septembru poslala v stečaj, in njihove zadnje znane finančne in poslovne obveznosti.

Če ste med njihovimi upniki, ne pozabite, da imate 3 mesece za prijavo terjatev.

——————————————————————————————

 1. Terra RD, Komenda (860 tisoč evrov)
 2. Skin Naložbe, Trzin (2,8 mio evrov)
 3. Arsi, Ljubljana (200 tisoč evrov)
 4. Morca, Ljubljana (2,3 mio evrov)
 5. AM Mobil, Celje (580 tisoč evrov)
 6. Gramoz, Lendava (500 tisoč evrov)
 7. Avnor, Leskovec pri Krškem (460 tisoč evrov)
 8. Linko, Sevnica (330 tisoč evrov)
 9. Gaber, Senovo (6,8 mio evrov)
 10. Gaber pohištvo, Stari trg pri Ložu (245 tisoč evrov)
 11. Binles, Maribor (1,3 mio evrov)
 12. Navacos, Ljubljana (1,2 mio evrov)
 13. Projekti, Brežice (1,7 mio evrov)
 14. Siminvest, Radovljica (600 tisoč evrov)
 15. Kulinarika & Ketering, Ptuj (360 tisoč evrov)
 16. Smatros, Ljubljana (270 tisoč evrov)
 17. Abitat Skupina, Maribor (177 tisoč evrov)
 18. Temis, Ljubljana (1,4 mio evrov)
 19. MGM Inženiring, Kranj (340 tisoč evrov)
 20. A Skupina, Ljubljana (260 tisoč evrov)
 21. R Domžale (270 tisoč evrov)
 22. Raprim, Zagorje ob Savi (400 tisoč evrov)
 23. Proavto, Koper (490 tisoč evrov)
 24. Elektrosema, Borovnica (300 tisoč evrov)
 25. Ti & Mi, Ljubljana-Dobrunje (1,4 mio evrov)
 26. BTE 3, Ljubljana (2,7 mio evrov)
 27. Paskovina, Ljubljana (650 tisoč evrov)
 28. TMT Plus, Ljubljana (570 tisoč evrov)
 29. Peter-5, Ljubljana (315 tisoč evrov)

 

Naše podjetje vam lahko svetuje oziroma pomaga pri prijavi terjatev v stečaju!