Osnovne informacije postopka e-izvrsbe

E-izvršba in njen postopek

E-izvršba in postopek pogosto za posameznike kot tudi podjetja predstavlja stres, saj je sam postopek za mnoge zahteven. Potreba po po tem pravnem institutu se pojavlja precej pogosto, večkrat pa so razlog finančne težave dolžnika, zaradi katerih poplačila dolga ne more izvesti.

 

E-izvršba: izvensodna in sodna izterjava

Preden se odločimo za postopek sodne e-izvršbe se lotimo izvensodne izterjatve. Pri izvensodni izterjatvi ugotovimo bonitetno sposobnost dolžnika, katero preverimo preko javno dostopnih baz podatkov kot je AJPES. Po ugotovitvi bonitete dolžniku pošljemo prvi opomin in z njim poskušamo priti v kontakt in se dogovoriti o plačilu terjatev. Kadar dolžnik po poteku roka še ne poravna dolga, pošljemo drugi opomin.

 

V kolikor tudi takrat ni rezultata in se odločimo za način sodne izterjatve pri pristojnem sodišču. Sodna izvršba je priporočljiva rešitev kot zadnji korak za povračilo plačil zapadlih terjatev. Slednjo apliciramo, ko izvensodna izterjava ni uspešna.

 

Pri vložitvi predloga sta v glavnem na voljo dva načina, prvi je oddaja fizično na pošti (v papirnati obliki), drugi pa poteka elektronsko. O drugem načinu, ki poteka portala e-sodstvo in je v celoti v elektronski obliki pa več tudi v nadaljevanju.

 

E-izvršba, ki se vodi preko elektronskega portala omogoča hitrejši in tudi lažji način samega poteka postopka. Pozitivni lastnosti sta tudi hranjenje ter dostopnost do samega sodnega postopka, kjer lahko upnik, kadar ima kvalificirano potrdilo, vsa sodna pisanja prejema preko varnega elektronskega predala.

 

E-izvršba na podlagi verodostojne listine

Postopek se skozi leta pogosto spreminja, zato so vam naši strokovnjaki na voljo, da skupaj pridemo do ustreznih rešitev in izpolnimo vaše cilje. Izvršba na podlagi verodostojne listine od upnika zahteva zgolj opis verodostojne listine in ne zahteva dokazov o njeni resničnosti. Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine se izda pod predpostavko, da je nujna in utemeljena. Osem dni po prejemu sklepa le ta postane pravnomočen, v kolikor zoper ni bil podan ugovor.
V primeru zlorab ima dolžnik z Zakonom o izvršbi in zavarovanju pravico do ustavitve postopka (tudi po roku osmih dni), v kolikor so bili podatki tako ali drugače zlorabljeni, upnik pa lahko tudi kazensko odgovarja v primeru zlorabe postopka.

 

E-izvršba na podlagi verodostojne listine in njen postopek

Avtomatiziran in poenostavljen izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine, je bil predstavljen leta 2008. Na portalu e-Sodstvo pod zavihkom e-izvršba se izpolni in odda predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Za dostop potrebujete veljaven elektronski naslov s katerim opravite registracijo. Podatke, ki jih je potrebno vnesti v predlog določa Zakon o izvršbi in zavarovanju ali na kratko ZIZ. Ti podatki so na kratko:
1. identifikacijski podatki o upniku in dolžniku
2. sredstvo ali predmet izvršbe
3. podatki o verodostojni listini
4. opredelitev dolžnikove obveznosti
5. drugi podatki, ki so glede na predmet izvršbe potrebni, da se slednja lahko opravi

 

E-izvršba z našimi strokovnjaki predstavlja manj stresno rešitev

Rešitev za vas so naši usposobljeni strokovnjaki s področij poslovnega svetovanja, prava in financ, ki vam lahko svetujejo in pomagajo priti do ustrezih rešitev ter končnih učinkovitih rešitev. Zavedamo se, da si pri odločitvi za sodno izvršbo želimo pozitivnega učinka in povračila terjatev. Za celoten postopek od samega začetka, do končnih sklepov in vodenja postopka e-izvršbe poskrbimo mi. V našem podjetju vam s svojimi dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami zagotavljamo, da bomo na profesionalen način naredili vse, da do povračila sredstev tudi pride. Prav tako storitev sodne izterjave popolnoma prilagodimo vašim željam in zahtevam. Pohvalimo se lahko, da smo v večini primerov uspešni in so terjatve na koncu uspešno poplačane.