Zanimivost

Po podatkih Vrhovnega sodišča RS je na slovenskih sodiščih v 2009 največ novih zadev v zadnjih dvajsetih letih, pri čemer je število nerešenih zadev najmanjše po 1996. V letu 2009 so imela sodišča v delu preko 1,45 milijona zadev, v reševanje pa so prejela več kot 925.000 zadev, kar predstavlja največji pripad v zadnjih dvajsetih letih. Sodišča so rešila več kot 939.000 zadev, kar je 13 % več kot leta 2008, število nerešenih zadev pa je najmanjše po letu 1996. Sogovorniki so se strinjali, da kljub temu sodišča izkazujejo trende sistematičnega reševanja novih zadev, zmanjševanja nerešenih primerov in skrajševanja časa za njihovo reševanje.
Uspešno delo sodišč se odraža predvsem v skrajševanju povprečnega časa za rešitev zadeve. Ta je s 14,1 meseca v letu 1998 padel na 6,1 meseca v letu 2009, kar je najmanj po letu 1993. Med (tako imenovanimi) pomembnejšimi zadevami je bilo leta 1998 povprečno trajanje zadeve 21,8 meseca, je konec leta 2009 bilo le še 9 mesecev, kar je enako kot leta 1990.


***
Po podatkih AJPES je bilo v mesecu junij 2011 v Sloveniji 6.461 pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi v povprečnem dnevnem znesku več kot 430 mio EUR. Največ teh podjetij je s področja gradbeništva, sledi področje trgovine.


***
Zakonita zamudna obrestna mera je padla iz 31,8% p.a. v maju 1996 na 11,5% p.a. v januarju 2007. Od 1.7.2011 dalje znaša 9,5% p.a.


***
Najvišja zakonita obrestna mera, ki je veljala v Sloveniji, je iz oktobra 1989, ko je znašala 999% p.a..