visoka gospodarska rast

Vzroki za visoko gospodarsko rast

Letos naj bi v Sloveniji ustvarili 4,4‐odstotno rast bruto domačega proizvoda, v naslednjih dveh letih se bo široko osnovana gospodarska rast nadaljevala in se gibala med 3Rast ekomonije in 4 odstotki, v jesenski napovedi ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

 

Ključna razloga za to, da je letos prišlo do pospešitve rasti, sta visoka rast izvoza in vpliv dinamike državnih investicij. To so se lani znatno znižale, letos pa pričakujemo njihovo rast. V prihodnjih letih se bo rast upočasnila zaradi demografskih dejavnikov, ki bodo pripeljali do nižje rasti zaposlenosti in negativno vplivali na zasebno potrošnjo.

 

Glavni motor gospodarske rasti je izvoz, ki ga poleg okrepljene rasti tujega povpraševanja spodbuja tudi izboljševanje izvozne učinkovitosti. To je letos še posebno intenzivno. Letos se je rast tujega povpraševanja občutno okrepila ob izboljšanju gospodarskih razmer v večini glavnih trgovinskih partneric.