Regeneracija

Dokončni propad enega večjih podjetij iz Lesc

V začetku meseca je šlo v stečaj podjetje Regeneracija iz Lesc, ki se je ukvarjalo s prodaje komunalne infrastrukture in zaščitnih premazov za les.

Podjetje je na svojem vrhuncu leta 2008 ustvarilo visokih 13 milijonov evrov prihodkov in zaposlovalo več kot 30 ljudi. Po izbruhu gospodarske krize pa se je začela njegova strma pot navzdol.

V letu 2015 je imelo podjetje Regeneracija vsega 2,2 milijona evrov prihodkov, ob tem pa je poslovalo celo z nekaj deset tisoč evrov negativnega denarnega toka iz poslovanja (EBITDA). Kljub temu se je v tistem letu uspelo dogovoriti za reprogram bančnih in drugih obveznosti, katerih višina je presegala tri milijone evrov.

Podjetje se je v letu 2011 že poskušalo reševati s prisilno poravnavo, v letu 2014 pa se je nad njim začel postopek poenostavljene prisilne poravnave. Tedaj je imelo podjetje nekaj manj kot 400 nezavarovanih upnikov, ki jim je dolgovalo več kot 2,3 milijona evrov.

Po skoraj letu dni nepretrgane blokade bančnih računov pa vodstvu podjetja očitno ni preostalo drugega, kot da ga pošlje v stečaj.

Stečajni upravitelj je postal Igor Gorše, ki bo terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice zbiral do 7. julija.