Projekt 10 v stečaju

Ostanki gradbenega podjetja Pluton v stečaj

V stečaju je končalo podjetje Projekt 10, ki je pred časom prevzelo nepremičnine in drugo premoženje zdaj že propadlega gradbenega podjetja Pluton iz Celja.

Zahtevala ga je Republika Slovenije, saj ima podjetje Projekt 10 za nekaj manj kot pol milijona evrov neporavnanih davčnih obveznosti.Projekt 10 v stečaju

Konec lanskega leta je imelo podjetje za 4,3 milijona evrov premoženja. Med drugim gre za prodajalni Spar in KiK v garažni hiši na Kavadarski cesti v Ljubljani ter dve stanovanji v Streliški ulici pod ljubljanskim gradom.

Direktor Projekta 10 je bil Jure Paušer, ki je v preteklosti vodil podjetja v gradbeni skupini