Prijava terjatev v stečaju

Če dolžnik, do katerega imate odprte terjatve, konča v stečajnem postopku, morate terjatve prijaviti sodišču, pred katerim se vodi postopek. Če terjatev ne prijavite, propadejo in niso nikoli poplačane.

Prijave terjatev v stečajno maso, so možne samo v 3-mesečnem roku od objave oklica o začetku stečajnega postopka na spletni strani AJPES. Če zamudite rok za prijavo terjatve v stečajni postopek, nimate pravice sodelovati v postopku, še zlasti pa izgubite pravico do poplačila. Vaša terjatev torej propade in ni nikoli poplačana.

Ni sodne takse

Terjatve prijavite tako, da na okrožno sodišče, ki vodi stečajni postopek, pošljete dokument, v katerem so vaši podatki ter navedene in opisane vaše terjatve.

Prijava terjatve je brezplačna. Z letom 2011 so bile sodne takse za prijavo terjatev v insolvenčnih postopkih odpravljene.

Davčno priznan odhodek

Če ste terjatev prijavili že prej v prisilni poravnavi in ta ni bila uspešna, je v stečajnem postopku ni treba znova prijavljati. Če je bil predlog prisilne poravnave potrjen, pa je bil nad dolžnikom kasneje uveden stečajni postopek, je potrebno terjatev prijaviti v stečajnem postopku tudi, če je že bila prijavljena v postopku prisilne poravnave.

Stečajna masa je lahko velikokrat tudi prazna oziroma ne zadošča za poplačilo terjatev. Če se zgodi, da iz nje niste poplačani, se vam terjatve štejejo kot davčno priznan odhodek. Neplačane terjatve se vam štejejo kot odhodek le, če terjatve prijavite v stečajno maso.