Pozor: Konec stečajnega moratorija v Španiji!

Španija konec moratorija na stečaje

30. junija letos je prenehal veljati moratorij na obveznost postopkov insolventnosti, zato se v Španiji pričakuje povečanje števila stečajev. Ukrep je bil uveden 17. marca 2020 kot odgovor na težave s plačilno sposobnostjo v zvezi s pandemijo in je začasno odložil obveznost dolžnikov, da v roku dveh mesecev po nastopu insolventnosti začnejo postopek njene razglasitve. Hkrati je bilo upnikom začasno prepovedano vlagati predloge za začetek stečaja njihovih dolžnikov. Dokler je bilo zaradi pandemije gospodarstvo paralizirano, sodišča pa zaprta, je bi ukrep razumen, sedaj pa so pristojni ocenili, da je bil le še potuha plačilno nesposobnim podjetjem. Ker torej ni več 'stečajnega moratorija', prav tako pa še ne veljajo novi stečajni predpisi, bodo morala insolventna podjetja začeti stečajni postopek po trenutno veljavni zakonodaji, praviloma v dveh mesecih po ugotovitvi insolventnosti.