MLM se bo reševala z odpisom terjatev

Sanacija dolgov Mariborske livarne Maribor (MLM), nekdaj največjega industrijskega podjetja v Mariboru, ne gre po načrtih.

Družba, ki letno ustvari okoli 40 milijonov evrov prihodkov od prodaje, v Mariboru in Lenartu pa zaposluje čez 500 ljudi, nima dovolj denarja, da bi poplačala pretekle dolgove.

Reševanje družbe MLM, pretežno dobavitelja avtomobilske industrije, se sicer vleče že od leta 2012.

Takrat je po dolgem obdobju poslovanja v rdečih številkah morala zaradi finančnih težav svojega avstrijskega lastnika oblikovati za več deset milijonov evrov odpisov in rezervacij, kar jo je pahnilo v insolventnost.

Prišlo je do množičnega odpuščanja in zaprtja hčerinskih družb Sanitec in Armal, zaradi česar je na cesti pristalo nekaj sto ljudi.

Sledila je potrditev načrta finančnega prestrukturiranja, na podlagi katerega so se morali upniki z nezavarovanimi terjatvami zadovoljiti z 50-odstotnim odpisom terjatev, na preostalo bi morali počakati do aprila letos. Toda v MLM jim denarja ni uspelo zbrati.

Kljub novim poslom in načrtovani rasti prodaje razdolževanje MLM poteka počasneje, kot je bilo prvotno predvideno. Aktualni prihodki in denarni tok namreč ne dosegata vrednosti, opredeljenih v načrtu finančnega prestrukturiranja iz leta 2013.

Zato so se v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), največji lastnici in upnici MLM, odločili, da za družbo predlagajo ponovno prisilno poravnavo.

Ta bo veljala samo za terjatve iz že potrjene prisilne poravnave iz leta 2013. Gre za skupno več kot 200 zahtevkov, ki so jih prijavili različni upniki, od države in bank do dobaviteljev v Sloveniji in tujini. Po tem, ko so v družbi že odpisali 50 odstotkov njihove nominalne vrednosti, bi morali upnikom letos vrniti nekaj več kot 16 milijonov evrov.

Med ukrepi za odpravo insolventnosti je poleg odpisa dolga predvidena tudi odprodaja poslovno nepotrebnega premoženja in reorganizacija družbe za izboljšanje dobičkonosnosti. Hkrati je DUTB zagotovila MLM posojilo v višini 1,5 milijona evrov. Prišlo naj bi tudi do konverzije dela dolga v kapital.

V DUTB so že lani iskali kupca za MLM, vendar zanj ni bilo dovolj zanimanja.