MLM potrebuje nov odpis dolgov

Mariborska livarna Maribor (MLM), ki je v državni lasti, je po štirih letih znova v velikih težavah. Da bi se izognila insolventnosti, potrebuje nov odpis obveznosti.

MLM

V nekdaj največjem mariborskem industrijskem podjetju se je že leta 2013 začel postopek prisilne poravnave in bil tudi zaključen. Upniki so se strinjali s 50-odstotnim poplačilom dolga najpozneje do konca letošnjega leta. Toda MLM tega denarja nima, zmanjkuje pa mu tudi sredstev za izvedbo investicij.

Zato je MLM začel ponovno prisilno poravnavo, na podlagi katere bi upniki do konca prihodnjega leta dobili povrnjenih zgolj 10 odstotkov terjatev iz prve prisilne poravnave. Gre za več kot 800 terjatev v skupni vrednosti nekaj več kot 10 milijonov evrov.

Največje, zavarovane upnice MLM so DUTB, Gorenjska banka in SID banka, skupaj njihove terjatve znašajo 17,6 milijona evrov. DUTB je sicer že začela iskati potencialne kupce za mariborsko družbo.