Kratko zastaranje terjatev na Poljskem

31. 12. 2022 zastaranje terjatev na Poljskem!

Naš poljski partner iz TCM Skupine nam je sporočil, da poslovne terjatve na podlagi prodajnih pogodb iz naslova prodaje blaga ali storitev, ki so nastale do poljskih kupcev v letu 2020, zastarajo 31. decembra 2022.

Varšava

To pomeni, da bodo poljska sodišča z novim letom tožbene zahtevke zavračala zaradi zastaranja in to samodejno ter na stroške upnikov. Ker imajo dolžniki po tem datumu pravico ugovora na podlagi zastaranja, ne bodo več motivirani za poplačilo dolgov. Upniki ne bodo imeli nobenega pravnega sredstva, da jih prisilijo k plačilu. Imate torej še mesec dni časa, da zaščitite svoje terjatve na Poljskem in začnete postopek (sodne) izterjave.

Možnosti sta dve, saj lahko zakonski zastaralni rok prekineta le začet sodni postopek ali pisno potrdilo o dolgu (oziroma dogovor o priznanju dolga), podpisan pred 31. 12. 2022 s strani pooblaščene osebe dolžnika, torej tistih, ki so na dan podpisa vpisani v poslovni register kot njegovi zastopniki pravne osebe. Pozor: za razliko od Slovenije, e-pošta, besedilna sporočila in drugi pisanja nimajo te moči!