Javor Pivka v novo prisilno poravnavo

Nadaljuje se agonija nekdanjega lesnopredelovalnega velikana Javor Pivka.

 

Nedolgo za tem, ko je podjetje vstopilo v sedmo leto postopka likvidacije, je največji upnik, podjetje Galop, podal zahtevo za začetek upniške prisilne poravnave, ki ji je sodišče tudi ugodilo.

 

Galop, ki je v lasti Željka Mikliča, je lani jeseni od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupil za 8,7 milijona evrov terjatev do Javorja Pivka. Zanje je plačal 1,25 milijona evrov. Zdaj se je očitno odločil, da bo poskušal prevzeti še upravljalski nadzor nad podjetjem.

 

Kakšne sanacijske ukrepe bo Galop predlagal za Javor Pivka in ali bo med njimi tudi odpis terjatev in morda razlastitev dosedanjih delničarjev, bo znano v kratkem. Kot predlagatelj prisilne poravnave mora sodišču še predložiti osnovni načrt finančnega prestrukturiranja.

 

Prisilno poravnavo bo sicer vodil Leon Benigar Tošič, ki je bolj znan kot stečajni upravitelj SCT.

 

Leta 2015 za osem milijonov evrov premoženja

 

Koliko premoženja je po šestih letih likvidacije ostalo v Javorju Pivka, ni znano.

Zadnji podatki segajo v leto 2015, ko je podjetje prvič končalo v postopku prisilne poravnave. Takrat so bila sredstva (nepremičnine, finančne naložbe in terjatve) ocenjena na okoli osem milijonov evrov.

Na drugi strani je bilo za več kot 16 milijonov evrov obveznosti do bank in za več kot sedem milijonov evrov poslovnih obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in drugih upnikov.

 

Nekdaj v Javorju Pivka zaposlenih 1000 ljudi

Javor Pivka je še leta 2008 zaposloval več kot 1000 ljudi in ustvaril več kot 50 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje.

 

V hude težave je zašel leta 2011, ko je njegovo hčerinsko podjetje Javor Pohištvo z 250 zaposlenimi zaradi administrativne napake končalo v stečaju. Za seboj je potegnilo tudi krovno podjetje, ki si do danes ni opomoglo.

 

Kmalu zatem je šel Javor Pivka na predlog enega od večjih lastnikov v postopek likvidacije, katere vodenje je prevzel poslovni svetovalec Milan Šilc.

 

S prestrukturiranjem skupine Javor v vitko proizvodnjo naj bi zagotovili njeno pozitivno poslovanje. Proizvodnih programov niso nameravali ukinjati, zato so ohranili odvisna podjetja Javor Vezan les, Javor Furnir, Javor Lamelirani program in Javor Opažne plošče.

 

Ključno podjetje dobilo novega lastnika

 

Toda v naslednjih letih ni šlo vse po načrtih, zaradi česar je usodaJavor PivkaJavorja Pivka pod velikim vprašajem. Medtem so nekatera odvisna podjetja končala v stečaju (Javor Furnir), spet druga pa so dobila nove lastnike.

 

Tako ima Javor Pivka v podjetju Javor Opažne plošče, ki zaposluje okoli 50 ljudi in letno ustvari več kot deset milijonov evrov prihodkov, le še 20-odstotni lastniški delež. Njegov večinski lastnik je postal Lesni center Intechles, ki ga obvladuje Dejan Petkovšek.

 

Javor Pivka v novo prisilno poravnavo