Izvensodna izterjava

Ko podjetje posluje s partnerjem, ki ima slabo bonitetno oceno ali je plačilno nesposobno, se lahko zgodi, da po opravljenem poslu račun ne bo poravnan v pogodbenem roku.

Do neplačila lahko pride zato, ker se dolžnik izogiba plačilu, ker ima dolžnik blokirane ali zaprte transakcijske račune, ker posluje prek računa v tujini,…

Zato podjetju ne preostane drugega, kot da se loti izterjave terjatve. V nasprotnem primeru bo terjatev zastarala. Preden sproži izvršilni postopek, s katerim bo poskušalo sodno izterjati dolgovana sredstva, je smiselno, da razmisli o izvensodni izterjavi.

Izvensodna izterjava se lahko opravi na različne načine, na primer s telefonskim klicem, opominom po elektronski pošti ali opominom po fizični pošti. Že neposredni telefonski pogovor lahko ustvari velik psihološki pritisk na dolžnika.

V okviru izvensodnega reševanja zapadlih terjatev se preuči tudi finančni položaj dolžnika oziroma ugotovi, ali ima v lasti nepremičnine ali kakšno drugo premoženje, ali ima morda blokirane račune in ali se njegovo poslovanje izboljšuje ali poslabšuje.

 

Stroški, čas in zaupanje

Prednosti izvensodne pred sodno izterjavo je več.

  • Časovno je ugodnejša. Medtem ko se lahko postopek pred sodiščem vleče tudi več mesecev, saj mu dolžnik po vsej verjetnosti ugovarja, je lahko izvensodna izterjava uspešno zaključena v nekaj dneh.
  • Stroškovno je ugodnejša. Sodni postopki terjajo plačilo oziroma založitev določenih stroškov, tudi če je izterjava na koncu neuspešna.
  • Ohranja dober odnos z dolžnikom. V primeru sodne izterjave se lahko nepopravljivo poruši zaupanje s poslovnim partnerjem, tako da sodelovanje ni več možno.

V kolikor se z dolžnikom ni mogoče dogovoriti za plačilo odprtih terjatev, potem ne preostane drugega kot sodna izterjava, ki jo spremlja ustrezen sodni postopek.