Bonitetna ocena podjetja - zavarujte tveganja

Bonitetna ocena podjetja vam lahko olajša sklepanje posla

 

Bonitetna ocena podjetja je zelo pomemben pokazatelj uspešnosti in finančne stabilnosti podjetja, s katerim želite poslovno sodelovati. Ocena kreditne oziroma plačilne sposobnosti je ključen dejavnik, ki vas lahko obvaruje pred sklepanjem tveganih poslov ali pogodb. Višja bonitetna ocena podjetja namreč kaže večjo verjetnost, da bo le-to izpolnilo svoje finančne obveznosti, kar vam omogoča bolj informirano odločitev pri načrtovanju poslovne strategije. 

 

Za preverjanje bonitete podjetij je potrebno uporabiti zanesljive vire informacij in upoštevati nekaj pomembnih faktorjev. Pomembno je preučiti relevantne finančne podatke, kot so bilance stanja, denarni tokovi, likvidnost, zadolženost, donosnost in učinkovitost poslovanja. Pri tem je najbolje izdelati primerjalno analizo s konkurenco znotraj posamezne panoge. Poleg finančnih podatkov se upoštevajo tudi drugi dejavniki, med katerimi so ugled podjetja, tržni delež, konkurenčna prednost, upravljanje tveganj in specifična poslovna strategija.


E boniteta je najhitrejši in najenostavnejši način pridobivanja podatkov, saj lahko preko elektronskega sistema oziroma spleta dobite vpogled v finančno sposobnost poslovnega subjekta. Pri tem je zelo pomembno, da se obrnete na preverjeno agencijo, ki se ukvarja z oceno plačilne sposobnosti. Naša družba Converta d.o.o. je ena največjih tovrstnih družb v Sloveniji, ki se ukvarja s področjem plačilne nediscipline. Poleg izdelave bonitetnih ocen se ukvarjamo s sodnimi, izvensodnimi/predsodnimi izterjavami, prijavo terjatev v stečajno maso ali v prisilno poravnavo ter odkupi zapadlih terjatev.

 

Preverjanje bonitete podjetij na podlagi temeljitih analiz

 

Preverjanje bonitete podjetij poteka na podlagi izračunov in analiz iz različnih podatkovnih virov. Boniteta je tesno povezana s finančnim stanjem pravnega subjekta, ki zajema plačilno sposobnost, verjetnost plačilnih zamud ter drugih pravnih ali finančnih težav. Preučiti je potrebno tudi posojila, hipoteke in druge dolgoročne finančne obveznosti. Določeno vlogo pri oceni tveganja ima tudi zgodovina podjetja, vključno z referencami strank, preteklimi dosežki, pa tudi trendi v panogi podjetja.


Bonitetna ocena podjetja se lahko razlikuje med domačimi in tujimi agencijami, vsaka agencija ima namreč svoj sistem kriterijev, ki jih uporablja pri dodeljevanju ocene. Zato je pomembno, da pri interpretaciji ocen upoštevate specifične smernice in razlage posamezne agencije.


Na splošno pa velja, da višje ocene kažejo na boljšo boniteto in manjše tveganje za poslovne partnerje. Ocene, kot so A, AA in AAA, se pogosto uporabljajo za označevanje različnih stopenj, pri čemer višje ocene predstavljajo boljši položaj. Nekatere agencije se poslužujejo oznak s številkami, pri čemer višja številka izkazuje nižjo stopnjo tveganja. E boniteta dokazuje, da je poslovanje s takšnim podjetjem varno in zanesljivo, zato je primerno za vlaganje sredstev in sklepanje posla.

 

E boniteta za evropska in svetovna podjetja

 

E boniteta je ocena poslovne uspešnosti, ki se uporablja doma in v tujini, saj lahko vpliva na odločitve o sodelovanju in kreditiranju. Poslovni partnerji v tujini lahko uporabljajo svoje ali pa mednarodno priznane agencije. Visoka bonitetna ocena kaže na finančno stabilnost, zanesljivost in sposobnost izpolnjevanja finančnih obveznosti podjetja, kar poveča zaupanje med poslovnimi partnerji in olajša sklepanje poslov, vpliva pa tudi na odločitve o kreditiranju. Bankam in drugim finančnim institucijam je pomembno, da ocenijo kreditno sposobnost podjetja, preden odobrijo posojila ali druge finančne možnosti. Višja e boniteta podjetja je lahko zaslužna tudi za ugodnejše pogoje financiranja.


V družbi za finančne rešitve Converta d.o.o. pridobivamo mednarodna bonitetna poročila iz več kot 140 držav celega sveta, vključno z vsemi evropskimi državami. S poročilom pridobite podatke o lastništvu podjetja, izkaz uspeha, bilanco stanja ter druge finančne kazalnike, na podlagi katerih boste lažje presodili, za kako varno naložbo gre. Z našimi storitvami zmanjšamo poslovno tveganje in prihranimo vaš čas, ki ga lahko porabite za rast svojega podjetja.

 

Preverjanje bonitete podjetij se zaračunava po veljavnem ceniku, ki je objavljen na naši spletni strani. Cene se razlikujejo glede na državo, v kateri se nahaja podjetje, predvsem pa glede na hitrost izdelave poročila. Na izbiro so trije paketi, glede na hitrost dostave in sicer Normal, Express in SuperFlash. Kljub hitrim in kvalitetnim storitvam pa so naše cene vseeno ugodne in primerljive z ostalimi ponudniki.

 

Bonitetna ocena podjetja zmanjšuje finančna tveganja

 

Bonitetna ocena podjetja je priporočljiva, kadar vstopate v nov posel z obstoječim ali novim poslovnim partnerjem, v nekaterih primerih finančnih transakcij pa je celo obvezna priloga pogodbam. Za podjetja ima velik pomen, saj jim omogoča vpogled v kreditno in finančno stabilnost poslovnih partnerjev. Finančnim institucijam, kot so na primer banke ali zavarovalnice, je velik pokazatelj tveganja, povezanega s posojilom ali zavarovalnim paketom.


Preverjanje bonitete podjetij lahko vpliva na dobavitelje, saj z njeno pomočjo ocenijo kreditno sposobnost strank. Na njeni podlagi lahko določijo pogoje plačila, kreditiranja ali vključitev zahtevkov za predplačilo. Investitorjem zmanjša tveganje za naložbe in olajša poslovne odločitve. Ocena odličnosti pa je nenazadnje pomembna tudi za potrošnike, saj se na podlagi ocene lažje odločijo za nakup določenih produktov ali storitev.


Družba Converta d.o.o. pri svojem delu spoštuje vrednote kot so zaupanje, poštenost in učinkovitost. Svojim strankam želimo olajšati poslovne odločitve in zmanjšati naložbena tveganja. S pomočjo kontaktnega obrazca na naši spletni strani vam bomo odgovorili na vprašanja in vam strokovno svetovali na področju finančne problematike.