Factoring

Factoring je financijska usluga odnosno poslovna transakcija, s kojom dođemo do novčanih sredstava na taj način, da prodamo poslovna potraživanja posebnoj financijskoj instituciji. Za preduzeće faktoring znači veću likvidnost te konkurentnost na tržištu. To je usluga, kod koje pravna osoba otkupljuje neprispjela poslovna potraživanja svoje stranke. Za obavljeni posao obračuna proviziju.

Nudimo vam otkup nedospjelih potraživanja.

Potreban vam je vjerodostojan račun odnosno fakturu te potvrdu dužnika u pogledu postojanja duga. Takvo financiranje je za preduzeće povoljno, jer je poslovanje neometano, ujedno preduzeće odmah ima financijska sredstva.


Otkupljujemo sljedeća potraživanja:

• Kratkoročna potraživanja
• Nedospjela  potraživanja
• Dospjela  potraživanja

 

Vaše prednosti:

• Veća likvidnost preduzeća
• Plaćanje odmah (uobičajeno sljedeći radni dan nakon potpisa odgovarajuće dokumentacije)
• Veća konkurentnost na tržištu za preduzeće
• Realizacija boljih platnih uslova kod dobavljača i poslovnih partnera
• Veća preglednost poslovanja, jer imate nadzor nad tačnošću plaćanja kupaca odnosno poslovnih partnera
• Niži administrativni troškovi 
• Osiguranje pred tekućim rizikom i rizikom neplaćanja
• Konzistentan novčani tok
• Povećanje obrtnog kapitala
 

Šta trebamo za našu odluku u pogledu otkupa nedospjelih potraživanja?

Odluku o otkupu potraživanja temeljimo na osnovu prikupljenih osnovnih podataka o:

• Potraživanju (datum dospijeća, vrijednost odn. iznos)
• Dužniku (firma, adresa odnosno sjedište)
• Sadržaju posla na osnovu kojega je nastalo potraživanje (kratak opis poslovnog odnosa, dosadašnje aktivnosti u pogledu naplate, da li dužnik osporava potraživanje, i sl.)
• Potvrda dužnika u pogledu postojanja potraživanja

 

 

Obrazac za pomoć kod opisa potraživanja s kojim raspolažete možete naći na sljedećem linku »Obrazac za upis potraživanja«.