Lanćane kompenzacije

Imate dospjela i neplaćena potraživanje?

Kupci vam ne plaćaju u skladu s dogovorom i postavljenim rokovima?

Možda imate kao rezultat i sami probleme s plaćanjem vaših dobavljaća?

Neprestano dogovaranje o načinu plaćanja i naplate vam uzima mnogo vremena i novca?

 

Nudimo vam mogućnost izvođenja klasičnih lančanih kompenzacija.


Za pripremu i sprovedbu lančane kompenzacije moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi:


• Potraživanje mora biti barem uzajamno
• Potraživanja moraju biti istovrsna
• Mora se raditi o dospjelom potraživanju
• Potraživanje mora biti utuživa
• Potraživanje mora biti likvidno i stvarno.
 

Nudimo vam:


Brza izvedba kompenzacija, da održavate dobru likvidnost, veću privrednu aktivnost i smanjite rizik od potraživanja. S profesionalnim i diskretnim savjetovanjem usmjeravamo budućnost!

Obrazce za pomoć kod opisa potraživanja s kojim raspolažete možete naći na sljedećem linku.