Česta pitanja (FAQ)

1. Zašto ne mogu naplatu novca obaviti sam?


Naravno da možete pokušati s naplatom sami ali morate uzeti u obzir više faktora kao što su na primjer vrijeme, koje ćete potrošiti za naplatu, dodatna zaduženja zaposlenih i sl. Prednost agencija za naplatu je u izrađenim postupcima, ustrajnosti, sistematičnosti, višegodišnjim raznolikim iskustvima s područja unovčavanja potraživanja te na kraju objektivnom pogledu na potraživanje, koji nije opterećen s prethodniom odnosom između vjerovnika i dužnika.
 

2.  Možete li mi garantovati, da će potraživanje biti poravnato?


Ne. 
Čuvajte se onih, koji tvrde, da uvijek mogu u cjelosti naplatiti potraživanje. Niko vam ne može u cjelosti garantirati 100% uspješnost naplate. 
Niko ne može garantovati kakva će biti odluka suda, na kakav način će potraživanje biti plaćeno (novčanim sredstvima, dijelom imovine,...) ili da će naplata biti uspješna u insolventskom postupku (bankrot, stečaj i sl.).
Možemo vam u cjelosti garantirati, da ćemo postupati u skladu s profesionalnim i poslovnim kodeksom i uraditi sve što je u našoj moći, da dobijete plaćen dug.

 

3. Koliko dugo traje, da dužnik plati dostiglo potraživanje?


Nema garancije za naplatu. Plaćanje može trajati od 24 sata ili do nekoliko mjeseci, u slučaju sudske ovrhe čak i nekoliko godina. U praksi se pokazalo, da možemo očekivati plaćanje naplate duga u periodu od tri mjeseca.

 

4. Pojasnite rad Agencije za naplatu i na kakav način rade?


Agencija za naplatu djeluje kao treća stranka, odvojena od povjerioca, koji želi naplatiti neplaćen dug. odn. pristiglo potraživanje. Poznajemo dva osnovna oblika preduzeća,  koji djeluju na području naplate. 
 

1. Oblik: Agencija, koja je unajmljena od strane povjerioca i djeluje u ime povjerioca s namjenom naplate duga. Agencija za naplatu nije vlasnik duga, već povjeriocu naplaćuje određen udio od naplaćenog potraživanja. Ovaj udio se odbija od naplaćenog iznosa. U pojedinim slučajevima ovaj trošak se može prebaciti i na dužnika.
 

2. Oblik: Agencija za naplatu otkupljuje dug od izvornog povjerioca, plaća ugovoreni iznos za naplatu i tako posljedično postane vlasnica potraživanja. Zatim agencija za naplatu pokrene postupak naplate, naplaćen iznos je vlasništvo agencije.
 

5.  Kakvi su načini naplate?


U osnovi agencije za naplatu se služe pismenim dopisima za naplatu duga, telefonskih poziva dužniku te eventualnih posjeta dužniku. Namjena pismene i usmene korespodencije je, da se postigne plaćanje potraživanja u jednokratnom iznosu ili sporazumno dogovorenog otplaćivanja duga u ratama. U slučaju, da komunikacija s dužnikom ne uspije, služimo se sudskom naplatom, gdje se preko suda želi postići plaćanje potraživanja.

 

6. Imam potraživanja, koja mi dužnici ne mogu ili neće platiti, ja bih volio doći do svog novca, a ne znam kako?
 

Converta d.o.o. vam može pomoći, da sve ove patnje promijenite u svoj prihod.  Za vas možemo provesti postupak opomena (pismeno i telefonski), pripremimo dogovore o plaćanju, obavimo ispitivanje o dužnikovom potraživanju u skladu s zakonskim mogućnostima, potražimo alternativna rješenja za plaćanje potraživanja, pripremimo izračun zateznoh i ugovornih kamata, vodimo evidenciju o aktivnostima i plaćanjima, itd... U koliko vansudske mogućnosti nisu uspješne, u vaše ima možemo voditi i sudski postupak odnosno sudsku ovrhu. Možemo se dogovoriti i za otkup potraživanja.

 

7. Na kakav način su agencije za naplatu plaćene?


Većina agencija radi na osnovu naknade u visini dogovorenih postotaka s obzirom na naplaćeno potraživanje i tako zadrže dio naplaćenog novca. Kupovina i cijena potraživanja je ovisna od »bonitete« potraživanja. Kupovinom agencija za naplatu postaje novi povjerioc i nosi sav rizik u vezi s naplatom, osim u koliko za sebe ne zadržava regresnog prava. U svakom slučaju Agencija od dužnika naplaćuje cjelokupni iznos glavnice potraživanja, zatezne kamate i sve troškove, koji su nastali prilikom naplate (u slučaju sudske naplate). Prihod agencije je razlika između plaćanja potraživanja izvornom povjeriocu i krajnjem naplaćenom iznosu. Kada je dug jedanput naplaćen od strane Agencije, dužnik nema više nikakvih obaveza naspram prvobitnog povjerioca. Upravo tako postoje oblici plaćanja, kada troškove naplate plaća dužnik (pravna osnova), ili da povjerioc plaća određen fiksni iznos za pojedinu uslugu (npr. slanje SMS-a, dopisa, i sl.)
Naša naknada je ovisno od strarosti duga, iznosa duga, bonitetne ocjene povjerioca te dužnika, porijekla duga te drugih elemenata. Pošaljite nam zahtijev i posredovat ćemo vam tačan izračun.
 

8. Moram li Agenciji za naplatu kao dužnik plaćati još kakav dodatni iznos u vezi s naplatom duga?
 

Agencijama za naplatu nije dozvoljeno obračunavati viši iznos od samog duga, pri čemu je potrebno glavnici pridodati zatezne kamate te moguće troškove. Potrebno je naglasiti, da dosta toga ovisi i od potpisanog ugovora između prvobitnog povjerioca i dužnika. U koliko ugovor ili opći uslovi poslovanja navode, da je kupac dužan poravnati određene troškove kao što su na primjer: Troškovi naplate, zatezne kamate, troškovi pravnog savjetovanja te troškovi, koji su nastali zbog kašnjenja plaćanja, postoji obaveza plaćanja i tih troškova. Ovakvi troškovi mogu biti dodani prvobitnom potraživanju. Pažljivo pročitajte ugovor ili pismeni dogovor sklopljen između povjerioca i dužnika. Pojedini propisi mogu tačnije urediti ovo područje, npr. propisi s područja zaštite potrošača.


9. Ne želim se baviti s naplatom, rađe bih se posvetio svojoj osnovnoj djelatnosti. Da li Converta d.o.o. otkupljujeveć dostigla potraživanja i kakav postotak uzimate za sebe?


Converta d.o.o. je specijalizirana za otkup dospjelih potraživanja. Kako se radi o već dospjelim potraživanjima, molimo vas, da pripremite popis potraživanja za otkup, a mi ćemo vam pripremiti konkretnu ponudu. Popust na pojedino potraživanje je naime ovisan od većeg broja faktora.

 

10. Da li Converta d.o.o. preuzima bilo kakav rizik prilikom potpisivanja ugovora o suradnji prilikom unovčavanja potraživanja?


Converta d.o.o. za uslugu unovčavanja potraživanja za stranke obračunava proviziju u % od naplaćenog iznosa. Što znači, da su naši prihodi ovisni od našeg uspjeha. Snosimo sav rizik od troškova, u koliko prilikom unovčavanja nismo uspješni, ne zahtijevamo fiksno plaćanje prilikom preuzimanja potraživanja. Tek prilikom plaćanja dužnika obračunavamo proviziju, koja je unaprijed dogovorena i zapisana u ugovoru i to u % od naplaćenog iznosa. U konkretnim slučajevima mogući su i drugačiji načini obračuna nadoknade.

 

11.  Koje podatke trebate za naplatu duga odnosno dospjelog potraživanja?
 

Trebamo sljdeće podatke:
• Puno ime i adresu povjerioca
• Matični ili porezni broj preduzeća - povjerioca
• Telefonsk broj i broj faksa (kontakt)
• Puno ime i adresu dužnika
• Matični ili porezni broj preduzeća - dužnika
• Iznos potraživanja
• Datum izdavanja računa, dospijeće računa
• Kopije ostale dokumentacije (pismene opomene, izjave, zapisi telefonskih razgovora te ostale podatke povezane s istorijom duga)

 

12. Šta mora posjedovati popis potraživanja za otkup?


• Odluku o otkupu potraživanja temelji na osnovu osnovnih podataka o:
• Potraživanju (datum dospijeća, vrijednost)
• Povjeriocu (firma, adresa odnosno sjedište)
• Dužniku (firma, adresa odnosno sjedište) 
• Kontaktni podaci povjerioca
• Sadržaju posla na osnovu kojega je nastalo potraživanje (kratak opis poslovnog odnosa, dosadašnje aktivnosti u pogledu naplate, da li dužnik osporava potraživanje, i sl.) 
• Dokumenti, koji dokazuju temelj potraživanja

Nakon prikupljanja dokumentacije eliminiraju se potraživanja za koja ne postoji mogućnost naplate (npr. Zakašnjela prijava u stečajnom postupku, dužnik umre bez imovine, i sl.), ostala potraživanja su predmet procjene.

Obrazac za pomoć kod opisa potraživanja s kojim raspolažete možete naći u donjem obrazcu »Obrazac za upis potraživanja«.

 

 

13. Možete li mi pomoći u slučaju, kada je dužnik u likvidaciji ili stečaju?

 

Uslučaju stečaja, prisilnih izmirenja te likvidacije preduzeća važe posebna pravila s obzirom na postupak unovčavanja potraživanja i imovine dužnika. U praksi opažavamo, da nije dovoljno samo prijaviti potraživanje u stečaju te zatim čekati na moguće plaćanje već je neophodno i dalje naprijed aktivno pratiti postupak. Naše preduzeće vam može savjetovati odnosno pomoći kod pripreme podnesaka kao i praćenju postupka naplate.

 

14. Koje podatke mora dužnik posredovati u vezi s dugom/potraživanjem, ukoliko tvrdi da je potraživanje već plaćeno?
 

U slučaju, da dužnik tvrdi, da je potraživanje već otplaćeno, dužan vam je posredovati dokaz o plaćanju potraživanja, kao što su: Bankovni ispis o plaćanju, gdje je jasno navedeno ime banke, datum plaćanja i broj transakcijskog računa. Uobičajeno je na takvom ispisu navedena i namjena plaćanja.