Otkup dospijevajućih potraživanja

 

S namjerom, da vam pomognemo kod rješavanja pitanja dospjelih i neplaćenih potraživanja, koja vam uzrokuju troškove i uzimaju vrijeme vašim zaposlenicima kod njihovog osnovnog posla nudimo vam otkup nespornih dospjelih, neplaćenih ili otpisanih potraživanja. 

 

 

Vaše prednosti su sljedeće:

• Neposredan priliv likvidnostnih sredstava, bez čekanja na dobru volju stranke kada će vam platiti; 
• Izbjegavate mogućnost neuspješne naplate, koje se s vremenom još i povećava; 
• Vaši zaposlenici se mogu u većoj mjeri usredotočiti na njihovo osnovno područje i s tim dosežu bolje rezultate odnosno omogućava im se njihova veća raspoloživost za rješavanje novih potraživanja, čija ocjena visine naplate je viša; 
• Snižavanje troškova poslovanja , jer nemate više troškova ovrhe kao što su sudske takse, izvršitelji, procjenitelji, itd.; 
• Povećanje profitabilnosti vašeg poslovanja, jer se primljeni iznos kupovne cijene u slučaju popravki vrijednosti potraživanja računa kao vanredni prihod.
 

 

Faktori, koji utiču na ocjenu vrijednosti potraživanja:

• Vrijeme od dospijeća potraživanja,
• Visina potraživanja,
• Bonitetna ocjena dužnika,
• Raspoloživost podataka o potraživanju (stanje dokumentacije, financijski podaci, itd.),
• Kako se je sprovodila naplata do trenutka prenosa.

Gore pomenutim faktorima pridodajemo i najveću pažnju kod ocjenjivanja vrijednosti potraživanja.

 

 

Šta trebamo za našu odluku u pogledu otkupa potraživanja?

Odluku o otkupu potraživanja temeljimo na osnovu prikupljenih osnovnih podataka o:
• Potraživanju (datum dospijeća, vrijednost) 
• Dužniku (firma, adresa odnosno sjedište) 
• Sadržaju posla na osnovu kojega je nastalo potraživanje (kratak opis poslovnog odnosa, dosadašnje aktivnosti u pogledu naplate, da li dužnik osporava potraživanje, i sl.) 
• Dokumenti, koji dokazuju temelj potraživanja
 

Nakon prikupljanja dokumentacije eliminiraju se potraživanja za koja ne postoji mogućnost naplate (npr. Zakašnjela prijava u stečajnom postupku, dužnik umre bez imovine, i sl.), ostala potraživanja su predmet procjene.
Obrazac za pomoć kod opisa potraživanja s kojim raspolažete možete naći u donjem obrazcu »Obrazac za upis potraživanja«.