Stečaj sa međunarodnim elementom

Imate dužnike u inostranstvu koji su u postupku stečaja?

 

Šta možete uraditi?

Stečaj je sudski postupak pomoću kojeg mogu pravne i fizičke osobe javno objaviti da nisu u mogućnosti da u potpunosti izmire svoje obaveze što im omogućava da se oslobode određenog dijela svojih dugova. Stečaj sa međunarodnim elementom je postupak koji se vodi u jednoj državi dok se određeni broj povjerioca nalazi u inostranstvu. U najkompleksnijim slučajevima stečaja sa međunarodnim elementom ne samo, da se svi povjerioci ne nalaze u jednoj državi, već i preduzeća koja su u stečaju imaju imovinu i djeluju u više država.

 

Možemo vam pomoći da podnesete prijavu stečajnom upravniku u više država širom svijeta. Molimo vas da ispunite ovaj obrazac i u najkraćemo mogućem roku ćemo vam posredovati dodatne informacije.