ZMOTE UPNIKOV ZA NAJEM ZUNANJEGA PARTNERJA ZA UNOVČEVANJE OZ. IZTERJAVO TERJATEV
Najem zunanje izterjave je priporočljiv

V tujini je sodelovanje z specializiranimi podjetji za upravljanje s terjatvami povsem običajna (tudi pre-potrebna) poslovna praksa. Žal se slovenska podjetja še ne poslužujejo v veliki meri storitev zunanje izterjave, čeprav je to v današnjih časih priporočljivo in skoraj nujno.

Želimo vam na kratko predstaviti nekaj dejstev, ZAKAJ SE MORATE ODLOČITI ZA NAJEM ZUNANJEGA PARTNERJA ZA UNOVČEVANJE TERJATEV.

1. pomislek: Vse kar naredi podjetje za izterjavo, lahko naredimo tudi sami

Pri upnikih so postopki izvensodne izterjave običajno podobni kako pri agencijah za pred-sodno izterjavo – pošiljanje opominov in telefonski klici. Kar pa je različno in kar privede do večjega uspeha, je način našega pristopa. Glavne razlike so v sistematičnosti izterjave, usposobljenosti, izkušenosti in strokovnosti zaposlenih. Kar naredi razliko med dobro ali slabo opravljenim telefonskim razgovorom, je prejeto plačilo in ne le prazna obljuba za plačilo. Praksa dokazuje, da je dopis poslan z naše strani bolj učinkovit kot dopis upnika z enako vsebino.
Velja dejstvo, da agenciji za izterjave uspe v krajšem času izterjati več kot uspe upnikom v postopku interne izterjave.


2. pomislek: Zaradi najema zunanje izterjave bomo izgubili stranko

Podjetja pogosto mislijo, da z našim sodelovanjem izgubijo stranke. Iz bogatih izkušenj vas lahko pomirimo, da je ravno obratno. Naš pristop pri aktivnostih izterjave temelji na korektnem, spoštljivem in profesionalnem odnosu s strankami. Zato v nobenem primeru ne ogrožamo poslovnega odnosa med upnikom in stranko. V praksi se dogaja ravno nasprotno – odnosi se izboljšajo, saj nismo čustveno vpleteni v spor in ga želimo reševati na čim bolj objektiven način. Na drugi strani se zaradi neplačevanja odnosi med upnikom in stranko velikokrat »zaostrijo« in se pojavijo negativna čustva. Zaradi tega se lahko spori, ki jih rešuje upnik sam, poglabljajo, kar posledično dejansko vodi do izgube stranke.
Z našim sodelovanjem upniki naredijo uslugo tudi svojim strankam; pomagamo rešiti tudi njihove težave s plačili, tako bodo lahko upniki čim prej poplačani!

3. pomislek: Storitve zunanje izterjave so (pre)drage

Najdražja izterjava je ne-učinkovita izterjava. Tudi interna izterjava podjetja stane (stroški zaposlenih, opreme, izobraževanj,…) in vedno obstaja vprašanje koliko se splača (razlika med prihodki in stroški). V primeru, da vzamete agencijo za izterjavo, ki ima (pre)nizko provizijo, se tudi postavlja vprašanje, koliko se bodo potrudili. Pri naši družbi Converta® naše storitve običajno zaračunavamo le, ko uspešno unovčimo terjatve. Veliko naše konkurence v vsakem primeru zaračunava začetne stroške. Zaradi tega je njihova motivacija nižja, kakor motivacija naše družbe. Iz tega razloga se naša družba tudi veliko bolj potrudi za uspeh pri izterjavah. Večja je naša uspešnost, upniki dobijo več denarja in so bolj zadovoljni.
Izkušnje iz prakse nedvomno potrjujejo, da je uspešnost izterjave zelo odvisna od starosti zapadle terjatve - pri mlajših terjatvah je verjetnost plačila večja in obratno. Na osnovi teh izkušenj so običajno zasnovane tudi provizije – čim mlajša je terjatev, tem nižja je provizija in obratno.

4. pomislek: Zunanja izterjava je neučinkovita

Veliko upnikov meri uspešnost zunanje izterjave na podlagi predaje le peščice terjatev ali celo enega samega dolžnika. Tovrstno »testiranje« zunanje izterjave ni primerno, kajti je običajno predana terjatev v zunanjo izterjavo ali že izjemno stara (celo zastarana), ali je dolžnik že insolventen ali je celo tik pred stečajem. To izjemno zmanjša možnosti za uspešno izterjavo. Tako kot je na podlagi premajhnega anketnega vzorca težko dobiti statistično verodostojne rezultate (npr. javnomnenjske ankete), tako je težko ovrednotiti uspešnost izterjave zgolj na podlagi enega ali peščice primerov. Upniki imajo ponavadi zelo velika pričakovanja - pričakujejo, da bomo izterjali vse terjatve v celoti. Čarati žal ne znamo, smo pa strokovnjaki za izvedbo izterjave zapadlih terjatev, ki delujemo v skladu s slovenskimi pravnimi normami ter po naših izkušnjah smo vedno bolj uspešni, kot če bi upniki terjali terjatev sami. Naša uspešnost je povezana s pravočasno reakcijo upnikov.

Žal je zunanja izterjava lahko neuspešna tudi v primeru, kadar upnik preveč časa obdrži terjatev pri sebi in prepozno najame našo družbo za pomoč. Torej, naša uspešnost je povezana s pravočasno reakcijo upnikov. Čim prej nam zaupate terjatve, tem večji bo naš uspeh, posledično vaše zadovoljstvo.

5.pomislek: Upniki pričakujejo tudi izterjavo insolventnih dolžnikov

Zoper insolventne dolžnike, ki so v postopku prisilne poravnave ali stečaja, ni možno voditi postopkov izterjave. Kot upniku vam preostane le prijava terjatev v insolventnem postopku in spremljate poročila upravitelja. Namen teh postopkov je, da so vsi upniki enakomerno poplačani. Lahko pa po novem četrtem odstavku 39. člena ZDDV-1 s sklepom sodišča o priznanju terjatve v naslednjem mesecu popravite DDV, če v kolikor ste terjatve prijavili in vam je bila tudi priznana.

6. pomislek: Upniki pričakujejo, da je izvensodna izterjava primerna samo, kadar je niso uspeli izterjati sami v izvršilnem postopku

Nepravilno je mišljenje, da je izvensodna izterjava primerna samo za izterjavo terjatev pri katerih upnik ni uspel z izvršilnim postopkom. Izvensodna izterjava je namreč postopek v katerem se skuša z dolžnikom dogovoriti glede poplačila obveznosti in je najučinkovitejša pred vložitvijo izvršbe. Preuranjena izvršba lahko povzroči ugovore dolžnika oziroma, da upnik nikoli ne pride do poplačila. Potrebno je tudi upoštevati, da ima upnik še dodatne fiksne stroške z vlaganjem izvršbe oziroma vodenjem pravdnih postopkov. Zaradi navedenega je potrebno sodne postopke uporabiti kot zadnji korak v reševanju sporov in ne kot prvi! Torej, priporočamo, da se sodna izterjava začne le kadar izvensodna izterjava ni učinkovita .

Priporočamo vam, da nam po vašem ne-uspehu čim prej zaupate vaše zapadle terjatve.

Poskrbite za to, da boste imeli likvidnostna sredstva, kar je v današnjih časih najbolj ključnega pomena za preživetje podjetja. Naj bo naša družba Converta® vaš partner za boljše poslovanje! Kontaktirajte nas takoj!