PRAVNO OBVESTILO IN POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

Vse pravice so pridržane. To obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega portala converta.si.  Informacije in gradiva na elektronskem naslovu converta.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Converta d.o.o, Ljubljana in povezanih podjetij katerih vsebine so vključene v converta.si (v nadaljevanju: Convertin spletni portal).

 

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na Convertinem spletnem portalu so informativne narave. Converta se bo trudila za najboljše možno delovanje našega spletnega portala, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletnega portala. Vsi uporabniki uporabljajo Convertin spletni portal na lastno odgovornost. Niti Converta niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi Convertinega spletnega portala ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na Convertinem spletnem portalu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Converta tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Converta ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Convertinega spletnega portala.

Converta se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Converta lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. 
 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Convertinem spletnem portalu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Convertinega spletnega portala za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno oziroma domačo rabo.

Converta ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z Convertinim spletnim portalom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Converte za vse primere izključena.

Converta ne odgovarja kateremukoli uporabniku spletne strani za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale zaradi tehničnih težav,oziroma nezmožnosti uporabe spletnih servisov.

To pravno obvestilo lahko Converta kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Converta ne nadzoruje vseh dejavnosti na tej strani, vendar si pridržuje pravico do tega.
 

Sprejemljiva uporaba strani

Varnost

Uporabnikom je prepovedano kršiti ali poskušati kršiti varnostne ukrepe na tej strani, vključno z naslednjimi dejanji (velja brez omejitve):
(1) uporaba napačnega gesla ali uporaba gesla, ki pripada drugemu uporabniku, ali dostop do podatkov, ki niso namenjeni uporabniku, ali prijava na strežnik ali na račun, do katerega ta uporabnik nima pravice dostopa,
(2) razkritje gesla ali dovoljenje tretji stranki, da uporabi geslo ali ne obvesti Converte, če je geslo posredovano naprej,
(3) poskus vdreti v sistem, raziskovati ali testirati ranljivost sistema ali omrežja ali prekršiti varnostno politiko ali pravila prijave brez pravega dovoljenja,
(4) poskus, ovirati storitev katerega koli uporabnika, gostitelja ali omrežja, vključno s, brez omejitev, preobremenitvijo, »pošiljanjem sporočil«, »bombardiranjem s pošto« ali »zrušitvijo«,
(5) pošiljanje nezaželene elektronske pošte, vključno s promocijo in/ali oglaševanjem proizvodov ali storitev,
(6) ponarejanje katerega koli TCP/IP paketa ali dela prenašanih podatkov v kateri koli elektronski pošti ali naročanje na novice,
(7) prisvajanje celotne vsebine strani ali njenih delov, brisanje ali spreminjanje vsebine strani ali povezovanje s stranjo brez našega posebnega pisnega dovoljenja.

Splošna pravila

Uporabniki se strinjajo, da bodo strani Convertinega spletnega portala uporabljali samo v zakonite namene. Uporabniki te strani ne smejo uporabljati za prenašanje, širjenje, shranjevanje ali uničenje gradiva

  • na način, ki krÅ¡i veljavno zakonodajo ali predpise,
  • na način, ki krÅ¡i avtorske pravice, patente, blagovno znamko, trgovinsko skrivnost ali druge pravice intelektualne lastnine drugih ali krÅ¡i zasebnost ali javnost drugih osebnih pravic ali drugih, ali
  • na klevetniÅ¡ki, nespodobni, žaljiv, grozilni, opravljiv, zmerjalni ali odvratni način,
  • uporabnik se strinja, da lahko njegove osebne podatke, ki jih je posredoval preko vpraÅ¡alnika ali prijave na novice uporabljamo za interne namene podjetja oziroma poÅ¡iljanja reklamnih ali informativnih gradiv, vendar izključno s strani družbe Converta d.o.o.. 

Kršitve

Converta je popolnoma upravičena, da presodi, če katera koli uporaba krši ta pravila in da ukrepa, kot se mu zdi primerno v primeru kakršne koli kršitve. Kršitve sistema ali varnosti omrežja lahko privedejo do civilne ali kazenske odgovornosti. Converta bo preiskala primere, ki lahko vključujejo takšne kršitve in bo vključila organe pregona, z njimi sodelovala in jim razkrila podatke za identifikacijo in preganjanje uporabnikov, ki sodelujejo pri teh kršitvah.

Prekinitev uporabe

Converta lahko brez obvestila prekine ali začasno prekine dostop uporabnika do celotne vsebine ali do dela vsebine Convertinega spletnega portala za ravnanje, pri katerem Converta po lastni presoji verjame, da so ti pogoji kršeni, pri tem uporabi veljavno zakonodajo, ali za ravnanje, ki škoduje interesom drugega uporabnika.

Internet in povezave

Converta ne prevzema odgovornosti za varnost te strani ali za vaše komuniciranje s to stranjo na internetu. Dovolimo lahko nekatere povezave zaradi prikladnosti, vendar Converta ni odgovorna za nepridružene strani, s katerimi je povezan ali za gradivo, ki je objavljeno na tej strani s strani kogar koli drugega razen Converte. Prosimo, upoštevajte, da se lahko pravila strani in politika varstva zasebnosti povezanih strani razlikujejo od Convertinih in jih morate pregledati, ko uporabljate povezavo za dostop do druge strani.

Povezave, ki vodijo do spletnih strani tretjih strank, Converta ne nadzoruje. Skladno s tem Converta ne prevzema odgovornosti za točnost, popolnost in zakonitost vsebine takih spletnih strani ali za katere koli ponudbe ali vsebovane storitve.

Zaupnost osebnih podatkov
 

Uvod
 

Družba Converta d.o.o. se zavezuje, da bo oskrbovala stranke na najboljši način, kar vključuje tudi skrb glede zasebnosti. 
 

Iskanje
 

Obiskovalci naše spletne strani so anonimni. Strani nismo oblikovali zato, da bi zbirali kakršnekoli informacije iz vašega računalnika brez vaše vednosti. To pomeni, da v kolikor nas ne oskrbite z informacijami prostovoljno, ne bomo poznali vaše identitete, vašega e-poštnega naslova ali kakršnekoli druge informacije o vaši identiteti.
 

Informacije
 

Ko bomo potrebovali vaše podatke, vas bomo prosili, da nam jih prostovoljno posredujete. Na primer, če bi nam radi posredovali povpraševanje ali vpraševanje , vas bomo prosili, da nam posredujete vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov ter druge podatke kot so navedeni v obrazcu. Na vaš e-poštni naslov bomo poslali odgovor. Za potrebe naše e-mailing liste bomo uporabili vaše ime, naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov, da vas vpišemo oziroma izpišemo iz naše mailing liste. 
 

Internetni protokolni naslov (IP)
 

IP naslov je številka, ki jo ima računalnik vsakič ko brskate po internetu. Ko uporabniki zahtevajo vstop na našo internet stran, naši serverji zabeležijo njihov IP naslov. IP naslove uporabljamo pri diagnozi problemov, vendar jih ne povezujemo z osebnimi identitetami. Zato je vsak uporabnik anonimen.
 

Naša uporaba podatkov
 

Vse posredovane informacije obravnavamo kot zaupne; so predmet zaupnih procesov in stroge korporacijske politike. E-mailing liste, ankete in ostale informacije, ki jih pridobimo so uporabljene za namen, za katere so se te informacije zbirale in se ne delijo z drugimi subjekti. 
 

Piškotki (ang. Cookies)
 

Naša spletna stran omejeno uporablja tehnologijo piškotkov oziroma uporabljamo spremljavo obiska kot jo omogoča programska podpora Google Analytics. Piškotki so informacija o vašem obisku spletne strani. Na vaš računalnik se ob obisku spletne strani namesti piškotek (datoteka z informacijami) , ki omogoča, da spletna stran sledi vaši izbiri in aktivnostim med obiskom spletne strani. S tem omogočamo enostavnost in hitrost spletne strani. Ne prenašajo nobenih osebnih podatkov ali podatkov o vašem računalniku. Če ne želite prejemati piškotkov, lahko spremenite nastavitev vašega brskalnika.
 

Povezave z drugimi stranmi
 

Če se odločite zapustiti spletno stran družbe Converta d.o.o. in preiti na drugo spletno stran, ki ni spletna stran družbe Converta d.o.o., potem družba Converta d.o.o. ni odgovorna za varovanje osebnih podatkov oziroma za vsebino na drugi spletni strani. Prav tako ni odgovorna za piškotke  druge spletne strani.
 

E-mailing lista
 

Preko e-pošte pošiljamo informacije, ki se vam bodo zdele koristne in jih boste želeli prejemati. Ko se pridružite naši e-mailing listi, vas bomo redno obveščali preko e-pošte o člankih, novicah, promocijah in posebnih ponudbah družbe Converta d.o.o.. Za pošiljanje e-pošte uporabljamo drugo stran. Če ne želite prejemati e-poštnih obvestil in informacij, se prosim odpišite iz e-mailing liste.
 

Varovanje osebnih podatkov
 

To je slovenska spletna stran in je subjekt slovenske zakonodaje. Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Prav tako se zavezuje, da bo varoval osebne podatke v skladu 24. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov ter izvedel organizacijske, tehnične in logično – tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki.  
 

Družba Converta d.o.o. bo tudi brez vašega dovoljenja razkrila vse informacije o vaši uporabi naše spletne strani, vključno z vašimi osebnimi informacijami, če bo to zahteval zakon ali  v primeru preiskave ali zaščite pred škodljivimi delovanjem naših obiskovalcev, uslužbencev, lastnine (vključno s to stranjo) ali drugih.

Sprememba podatkov o osebni varnosti
 

V prihodnosti si dovoljujemo spreminjamo podatkov o osebni varnosti na spletni strani www.converta.si Vse spremembe bodo opravljene in opisane tukaj, tako, da boste seznanjeni z informacijami, ki jih zbiramo, kako jih uporabljamo oziroma katere bomo razkrili.
 

Prepovedana uporaba

Strogo je prepovedano uporabljati ali kontaktirati to stran z namenom ovirati ali poškodovati to stran, njeno vsebino ali varnostne ukrepe ali nadlegovati ali omaloževati Converto ali njegove proizvode, storitve ali osebje. Prepovedano je usmerjanje nezaželene elektronske pošte (spam) na to stran ali prek te strani. 

 

Obrazložitev garancije

Ta stran se ponuja taka kot je in brez kakršne koli garancije. Converta zavrača kakršno koli implicirano garancijo prodaje in sposobnost za določen namen, prav tako kot naslov ali nekršitev. Converta ni odgovorna za pravočasnost, točnost, nedosegljivost ali prekinitev uporabnosti, za viruse ali druge napake na strani ali njene vsebine. Converta brez omejitve zanika kakršno koli odgovornost za izgubo ali škodo kakršne koli vrste, vključno s kakršno koli neposredno, posredno ali posledično škodo, ki se lahko zgodi zaradi uporabe Convertine spletne strani, ali kakršne koli povezave s spletnimi strani tretjih strank. 

Še več, Converta zavrača kakršno koli odgovornost za spremembe računalniškega sistema uporabnika interneta s strani nepooblaščenih strank in izrecno opozarja na tveganje virusov in možnosti ciljnih napadov računalniških hekerjev. Da bi se bojevali z virusi, priporočamo, da uporabljate najnovejše različice brskalnika, da namestite in stalno posodabljate protivirusno programsko opremo in da ne odpirate elektronske pošte od neznanih virov ali nepričakovanih priponk elektronske pošte.

 

Sprejemanje

Z uporabo te strani uporabnik priznava pogoje in je predmet teh pogojev, ki urejajo celotno uporabo in vse posledice. 

 

Pregled

Converta si pridržuje pravico, da to stran in te pogoje kadarkoli spremeni, ki začnejo veljati na dan, ko so spremembe objavljene na strani.

 

Ljubljana, 1.2.2010