Vipa v stečaju

FINANČNA DRUŽBA v stečaj

V stečaju je končala finančna družba Vipa, nekdaj velik poslovni sistem, ki je upravljala več kot sto milijonov evrov premoženja, pretežno lastniških deležev podjetij v goriški regiji.

Njeno ključno premoženje je predstavljal večinski delež v družbi Vipa Holding, ta pa je bila pomembna lastnica ajdovskega živilskopredelovalnega podjetja Mlinotest.

Vipa

Do prelomnega trenutka je prišlo v lanskem letu, ko je Vipa izgubila delež v Vipi Holdingu. Od bank ga je kupilo podjetje Mlino, ki je v lasti vodilnih zaposlenih v Mlinotestu.

Vipa bi že konec leta 2015 skorajda končala v stečaju. Na zahtevo Abanke ga je sodišče tudi že začelo, vendar se je Vipa Holding uspešno pritožila in razveljavila stečaj.

Koliko ima Vipa upnikov in kolikšne dolgove je pustila za seboj, bo znano šele čez nekaj