Odkup terjatev

Odkup terjatev

Terjatev lahko podjetje proda in s tem v krajšem času pride do denarnih sredstev, kot če bi čakalo na nakazilo kupca.

Odkup terjatev ali faktoring je finančni inštrument, ki pri prodaji na odložen rok plačila tako domačim kot tujim kupcem omogoča likvidnost, boljše upravljanje terjatev in zavarovanje pred tveganji. Podjetju zagotovi nemoteno poslovanje, saj ima sredstva na voljo takoj.

Kako poteka odkup terjatev

Odkup terjatev je pogodbeni dogovor med finančno organizacijo (faktor) in stranko (odstopnik terjatev), na podlagi katerega odstopnik prodaja faktorju vse prihodnje terjatve do nekaterih kupcev, ki izvirajo iz dobave blaga ali opravljenih storitev. Najpogosteje so predmet odkupa terjatve z rokom zapadlosti od 30 do 120 dni.

Odstopnik od faktorja prejme denarna sredstva takoj po odpremi blaga ali izvedbi storitve in jih lahko uporabi za obratni kapital ali kakšne druge namene. Kupec obdrži pravico do odloga plačila, faktor pa običajno odstopniku tudi zavaruje tveganje neplačila kupca.

Cena in prednosti odkupa terjatev

Strošek odkupa terjatev je običajno sestavljen iz faktorinške provizije, stroškov financiranja (obrestne mere) in administrativnih stroškov. Vse te postavke so odvisne od obsega prometa, števila kupcev, plačilnih pogojev, vrednosti posameznih dobav, bonitete, panoge, števila računov in od države kupca.

Kljub temu prednosti odtehtajo strošek. Z odkupom oziroma s prodajo terjatev bo podjetje doseglo: večjo likvidnost, takojšnje plačilo, večjo konkurenčnost, boljše plačilne pogoje pri poslovnih partnerjih, večjo preglednost poslovanja, nižje administrativne stroške, zavarovanje pred neplačilom, stabilen denarni tokin večji obratni kapital.

 

Odkup terjatev, faktoring, likvidnost, faktor, odstopnik, terjatve