Naselje Jurčkova v stečaj

Bridek konec je dočakalo še eno podjetje, ki se je ukvarjalo z nepremičninskimi posli.

V stečaju je končalo podjetje Naselje Jurčkova, ki je imelo v lasti za več tisoč kvadratnih metrov zazidljivih zemljišč na Rudniku v Ljubljani, na katerih je mogoča gradnja večstanovanjskega objekta s spremljajočimi objekti (trgovine, lokali,…).

Zahtevo za stečaj podjetja Naselje Jurčkova je na okrožno sodišče v Ljubljani vložila banka Nova KBM, ki je njegova glavna upnica. Od nekdanje Poštne banke Slovenije je prevzela za več kot štiri milijone evrov terjatev z ločitveno pravico.

Dejansko je do ustanovitve podjetja prišlo na pobudo banke, in sicer zato, da bi se lažje prodalo nepremičnine in poplačalo vse obveznosti. Teh je bilo še v začetku lanskega leta za okoli deset milijonov evrov.

Oktobra lani so upniki potrdili tudi poenostavljeno prisilno poravnavo, ki jo je predlagal direktor in lastnik podjetja Naselje Jurčkova Robert Peter Zajc. Z njo je prišlo do reprograma obveznosti za obdobje štirih let. Manj kot šest mesecev pozneje so se v Novi KBM odločili, da podjetje pošljejo v stečaj. Temu je Zajc ugovarjal, vendar neuspešno.

Za upravitelja stečajnega postopka je bil imenovan Jan Sibinčič, upniki pa lahko svoje terjatve prijavijo najpozneje do konca novembra letos.