E-izvrsba - kako najhitreje do svojega denarja

E-izvršba – poenostavljen postopek do poplačila terjatev

E-izvršba je postopek, s katerim si pomagamo pri finančni nedisciplini dolžnika oziroma kadar smo bili neuspešni pri drugih metodah izterjave dolga. Običajni postopek v poslovni praksi je, da dolžnika najprej opomnimo o neplačanih zapadlih obveznostih, kadar pa opomin ne prinese željenega učinka, se lahko odločimo za začetek postopka izvršbe. Pisni opomin je nujen le za podjetja, ki potrošnikom zagotavljajo javne storitve ali dobrine. Pri ostalih dolžnikih pa se lahko poslužimo takojšnje vložitve izvršbe brez opomina.

Izvršba na podlagi verodostojne listine se vloži preko e-portala sodstva. Verodostojne listine so različne fakture, javne listine kot na primer notarski zapis, izpisek iz poslovnih knjig overjen s strani odgovorne osebe, menica ali ček s protestom in povratnim računom, plačilna lista, po zakonu overjena zasebna listina kot na primer najemna ali posojilna pogodba in drugo. E-izvršba je mogoča samo na podlagi katere od naštetih zakonsko določenih verodostojnih listin.

Ker je e izvršba postopek, ki zahteva nekaj strokovnega znanja in izkušenj, je naša družba za finančne rešitve Converta najboljša pomoč, če želite biti uspešni v postopku izterjave svojih terjatev. Smo ena največjih družb v Sloveniji, ki se ukvarja z reševanjem težav zaradi plačilne nediscipline. Specializirani smo za področja izvensodne, predsodne in sodne izterjave, opravljamo storitve odkupa zapadlih terjatev, prijave terjatev v stečajno maso in v prisilno poravnavo ter pridobivamo mednarodna bonitetna poročila iz več kot 140 držav.

Izvršba na podlagi verodostojne listine – izterjava zapadlih obveznosti

Izvršba na podlagi verodostojne listine se vloži, kadar ste dolžnika že večkrat pozvali k poplačilu dolga, ki ga ima do vas. Lahko pa se odločite tudi za takojšnji postopek, brez opomina, čeprav v običajni poslovni praksi najprej poskusimo s primernim dialogom ali možnostjo poplačila terjatev na obroke ali s kompenzacijo. Vsekakor pa je e-izvršba zadnja možnost, ko drugi načini niso bili uspešni.


S pomočjo naših strokovnjakov lahko skupaj izdelamo različne strategije izterjave, da kljub trenutni nezmožnosti plačila lahko vseeno ohranite dobre poslovne odnose z dolžnikom, v kolikor imate nadaljnje skupne cilje sodelovanja. Nekatera podjetja se namreč včasih znajdejo v trenutnih likvidnostnih težavah, ki so premostljive in rešljive s pomočjo svetovanja usposobljenih finančnih, pravnih in podjetniških strokovnjakov z bogatimi izkušnjami.


Prednost našega poslovanja je v tem, da vam predstavimo tudi druge možnosti poplačila terjatev in vam pomagamo najti rešitev, ki je ravno pravšnja za vas in način, na katerega poslujete, saj je e izvršba postopek, ki ga ponavadi uporabimo, ko izčrpamo vse druge možnosti.

Kako poteka e izvršba postopek?

Kot smo omenili, je e izvršba postopek, ki sledi potem, ko se dolžnik ne odziva na opomine, možnosti poplačila terjatev z odlogom, obročnim odplačilom, kompenzacijo ali ignorira poskuse dialoga. V 10 letih delovanja smo uspešno rešili več tisoč primerov doma in v tujini, saj uspešno delujemo v več kot 110 državah. Pomagali smo večjim in velikim podjetjem, ki delujejo na področju komunale, telekomunikacij, elektro distribucije, javnim zavodom, bankam, trgovskim hišam, zavarovalnicam, šolam, vzgojno varstvenim zavodom in številnim drugim.

Izvršba na podlagi verodostojne listine se prične z vložitvijo preko e-portala sodstva. Z najemom naših storitev je verjetnost uspešne izterjave veliko večja, kot če bi se postopka lotili sami, saj k vsakem primeru pristopimo strokovno in sistematično. Ker s svojimi strankami in tudi dolžniki uporabljamo korektno, spoštljivo in profesionalno komunikacijo, ohranjamo pozitiven poslovni stik, ki vam bo omogočil tudi nadaljnje sodelovanje brez izgube stranke, ki se je morda trenutno znašla med vašimi dolžniki.

V vsakem primeru je e-izvršba, ki jo vložimo mi, v praksi veliko bolj uspešna kot če bi postopek vodili sami. Izjema so le insolventni dolžniki, ki so v fazi prisilne poravnave ali stečaja, saj zoper njih ni možno voditi postopkov izterjave, temveč lahko samo prijavite svojo terjatev v insolventnem postopku.

Družba za finančne rešitve Converta – celovito finančno svetovanje

Poleg tega, da smo specializirani za področje upravljanja s terjatvami, je vizija družbe usmerjena v profesionalno svetovanje, iskanje konkurenčnih in inovativnih sodobnih rešitev, z namenom izboljšanja plačilne discipline in likvidnosti podjetij. Naš cilj je hitro in poenostavljeno reševanje terjatev na primeren način, tako da lahko obe stranki ohranita dobro poslovno sodelovanje tudi v bodoče.

E-izvršba poteka v nekaj korakih, od vložitve zahteve, do preverjanja verodostojnosti in upravičenosti na sodišču ter izdaje izvršilnega naslova. Prednost elektronskega postopka je predvsem hitrost, dostopnost do podatkov, hkrati pa varnost postopka. Elektronski vpogled je zaščiten z digitalnim potrdilom, kar zagotavlja sledljivost in transparentnost. Avtomatizirani procesi skrajšajo čas postopka in administrativne ovire. Sam postopek je pregleden, hiter in učinkovit, tako upnik kot dolžnik pa imata vpogled v finančno stanje terjatev.

Ne glede na to, ali v poslovnem odnosu nastopate kot upnik ali dolžnik, se posvetujte z našimi strokovnjaki in zagotavljamo vam, da bomo skupaj poiskali najboljšo rešitev za vas.