Certifikat družbeno odgovoren delodajalec

 

S ponosom sporočamo, da je Converta d.o.o. pridobila pristopni certifikat družbeno odgovoren delodajalec na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. Do sedaj je pridobilo ta certifikat manj kot 110 slovenskih podjetij.

 Converta družbena odgovornost

Podjetja imajo danes ključno vlogo pri trajnosti. S svojimi viri znanja, ustvarjalnosti in izkušenj za reševanje nekaterih najbolj perečih družbenih in okoljskih vprašanj s katerimi se sooča družba poskrbijo, da pozitivno vplivajo na družbo in okolje.

Converta družbena odgovornost 2 

 

To se doseže z etičnim in preglednim ravnanjem, ki prispeva k trajnosti in blaginji skupnosti. Bistveno je, da se pri tem ravnanju upoštevajo pričakovanja deležnikov, spoštuje zakonodajo ter skladnost z mednarodnimi standardi ravnanja.

 


 

 

We are proud to announce that Converta d.o.o. obtained a certificate Socially Responsible Employer in the field of reconciling private and professional life. So far, less than 110 Slovenian companies have obtained such certificates.

Converta družbena odgovornost 3

Businesses play a key role in sustainability today. With our resources of knowledge, creativity and experience to address some of the most pressing social and environmental issues facing society, we ensure a positive impact on society and the environment.

 

This is achieved through ethical and transparent practices that contribute to the sustainability and well-being of the community. It is essential that this conduct takes into account the expectations of stakeholders, respects the law and compliance with international standards of conduct.

ESS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada