KODEKS OBNAŠANJA

Poleg spoštovanja zakonskih zahtev in podzakonskih predpisov, se je naša družba odločila da bo spoštovala še naslednji kodeks:

  • poslujemo oziroma komuniciramo z obzirnostjo, iskreno ter spoštovanjem,
  • prizadevamo si pridobiti točne in popolne podatke glede terjatve, ki se odkupuje oziroma izterjuje. V postopku izterjave pridobimo dokaze o verigi pravnih naslovov terjatve, ki se kupuje oziroma prenaša,
  • ob prejemu utemeljene pisne zahteve za verifikacijo dolga začasno zaustavimo postopek izterjave dolga ter preverimo dolg glede na navedbe stranke,
  • podjetje ne bo poslovalo nečastno, neetično ali neprofesionalno, kar bi lahko preslepilo, ogoljufalo ali škodilo strankam.


Če imate pripombe pa tudi pohvale na naše delo oziroma glede naših zaposlenih nas lahko o tem obvestite tudi z izpolnitvijo naslednjega obrazca.