DRUŽBENA ODGOVORNOST

V Converti z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi gradimo medčloveške odnose, jih razvijamo in krepimo dejavnosti lokalnega in nacionalnega pomena na različnih področjih družbenega življenja. V podjetju Converta smo se zato odločili, da podpiramo humanitarne, kulturne, zdravstvene, izobraževalne in športne projekte ter ustanove, ki prispevajo k razvoju določenega področja. V preteklem obdobju smo tako že prispevali finančno pomoč naslednjim organizacijam oziroma projektom:

  • Sklad za majske nagrade in priznanja za najboljše dijake Gimnazije Šentvid
  • Projekt Zimske počitnice v organizaciji Zveze prijateljev mladine v okviru humanitarne akcije časopisa Finance
  • Organizacija končnega izleta za učence in dijake CIRIUS Kamnik
  • Drugi dobrodelni oziroma sponzorski projekti v katerih sodelujemo